Valplattform 2022

HÄR FINNER DU VÅR LOKALA POLITIK INFÖR VALET I SEPTEMBER.

Är det någon fråga du saknar här går det bra att kontakta oss så svarar vi gärna på dina funderingar.

Under dessa rubriker finns den politik som vi anser behövs för att få Sandvikens kommun att växa och bli tryggare, grönare och mer företagsamt.

 

 • JOBB OCH FÖRETAG I HELA KOMMUNEN
 • Vi vill, tillsammans med näringslivet, utveckla ett bättre företagsklimat i Sandvikens kommun.
 • Vi vill göra det enklare att driva företag i hela kommunen och minska regelkrånglet.
 • Vi vill stärka tryggheten för företagare och näringsidkare.
 • Vi vill öppna möjligheten till fler anställningar i växande småföretag.
 • Vi vill att fler går från ekonomiskt bistånd till arbete och egen försörjnig.
 • Vi vill satsa mer på jobbspår med matchning och kompetensutveckling mot det lokala näringslivets behov.
 • Vi vill expandera utbildningen för vuxna och ge tillgång till fler yrkesvuxenutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar i Sandviken.
 • MILJÖ OCH GRÖN TILLVÄXT
 • Vi vill främja förnyelsebar energi i Sandvikens kommun.
 • Vi vill se fler fossilfria fordon i den kommunala fordonsflottan.
 • Vi vill se fler laddstolpar runt om i vår kommun.
 • Vi vill se mer närproducerad mat i de kommunala köken.
 • Vi vill intensifiera och effektivisera arbetet med att uppnå kommunens klimat- och miljömål.
 • Vi vill tillämpa nya tekniska lösningar för att stärka klimat- och miljöarbetet.
 • Vi vill värna om den biologiska mångfalden.
 • Vi vill göra det ännu enklare att instalera solceller på ett lönsamt sätt.
 • TRYGGHET OCH OMSORG I HELA KOMMUNEN
 • Vi vill se trygghets- och seniorboenden i alla kommundelar.
 • Vi vill stärka den medicinska kompetensen i kommunen för att kunna ge mer vård i hemmet.
 • Vi vill att LOV (Lagen om Valfrihetssystem) lyfts fram som ett alternativ och att vi har upphandlingar inom samtliga omsorgsområden på sikt.
 • Vi vill stärka det förebyggande hälsoarbetet med fokus på de äldre.
 • Vi vill se ett så kallat ¨Fontänhus¨ i Sandviken för att bryta isoleringen bland utsatta individer.
 • Vi vill se fler lokalt förankrade poliser som jobbar med uppgifter kopplade till det lokala området.
 • Vi vill se en kommunövergripande strategi för att jobba förebyggande mot brotlighet bland barn och unga.
 • EN NÄRA OCH LIKVÄRDIG SKOLA
 • Vi vill värna och utveckla skolorna på landsbygden.
 • Vi vill ha trygga och nära förskolor i hela kommunen.
 • Vi vill att alla barn ska ha tillgång till en bra skola och alla elever ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet.
 • Vi vill se bättre villkor för lärarna i kommunen, genom bl.a. mindre barngrupper.
 • Vi vill att maten i förskolan och skolan till så stor del som möjligt ska bestå av närproducerade råvaror.
 • Vi vill göra företagsamhet naturligt för eleverna genom att behålla, möjliggöra och utveckla Ung Företagsamhet (UF) på samtliga program.
 • Vi vill att arbetet med att informera och sprida kunskap om förskolan till nyanlända stärks så att fler barn med utländsk bakgrund får gå i förskola.
 • Vi vill säkerställa att vi har platser så att alla kan välja ett gymnasieprogram i sin hemkommun.
 • Vi vill se skolor med olika profilering och öppna upp för olika former av pedagogik.
 • Vi vill öppna våra skollokaler så att de kan nyttjas av andra verksamheter i kommunen, särskilt på mindre orter.


LÄS HELA VÅRT VALPROGRAM HÄR:Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.