Centern i Väster

Personbild


  • Irene Nettéus, ordförande för Centern i Väster

Om Centern i Väster

Centern i Väster samlar medlemmar som har intresse av utvecklingen i Göteborgs havsnära stadsdelar. Vi verkar i Askim, Frölunda, Högsbo, Södra Skärgården, Fiskebäck och Långedrag. I Väster finns det många olika boendeformer, närhet till bad och hav med båt- och skärgårdsliv som en naturlig del av livsmiljön. Närheten till fantastiska naturupplevelser präglar oss som bor här och gör oss medvetna om vikten av en god miljö för natur och växtlighet. Det känns därför självklart för oss att arbeta för Centerpartiet och ett starkt politiskt inflytande i Göteborg.

Centern i Väster arrangerar regelbunden medlemsverksamhet på koncepttemat Trygg i Väster. För oss är tryggheten i vår närmiljö en viktig politisk fråga som anknyter såväl till stadsmiljö, lag- och ordning samt brottsförebyggande åtgärder men också om en nära vård och en högkvalitativ välfärd som man kan lita på. Det handlar om trygghet för våra barn i förskola och grundskola men också om gemenskap människor emellan och en känsla mellan grannar och invånare av tillit och öppenhet.

Trygg i Väster består av ett antal trevliga tematräffar som är öppna för alla i Väster: oavsett om du är medlem i Centerpartiet eller inte. Temat på träffarna har haft olika inriktningar inom trygghetsspektrat såsom äldreomsorg, fysisk trygghet i stadsmiljön, bostadsfrågor och alkohol- samt drogförebyggande politik. Fler träffar kommer att arrangeras och du är varmt välkommen att delta!

Nyheter från Center i Väster

Centern i Väster delar ut nyhetsbrev. Här , 345.1 kB. kan du läsa vårt senaste.

Följ vår Facebooksida

På vår Facebooksida kan du ser våra evenemang, träffar och andra aktiviteter!

Håll utkik efter nästa träff, vi brukar bli många (ibland över 50 personer) och bjuder på fika. Ofta är vi i Björnekullagården men det händer också att vi är på andra platser.

Hör av dig vid frågor,

avdelningsstyrelsen för Centern i Väster

Kontakta Irene Nettéus

Kontakta Irene

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.