Distriktsavdelningar

Centerpartiet i Göteborg har olika avdelningar som man som medlem kan engagera sig i. Avdelningarna ska enligt Centerpartiets partistadgar ha ett utpekat geografiskt område, arrangera ett årsmöte varje år och välja en styrelse. Oavsett om du vill vara med i en avdelning eller ej så är du välkommen på distriktets aktiviteter men avdelningarna har ett större lokalpolitiskt och geografiskt fokus utifrån var de verkar.

Vill du engagera dig i en specifik politiskt fråga för just din stadsdel eller med andra lokalt kring där du bor uppmuntrar vi dig starkt att ta kontakt med din avdelningsordförande. Idag finns det två aktiva centerpartiavdelningar i Göteborg som uppfyller partistadgarnas föreskrifter, men efter årsskiftet blir det fyra. Väster och Hisingen får sällskap av Öster och Centrum. Har du några frågor eller tankar om processen, kontakta Jakob Edshage, ordförande i distriktsstyrelsen alternativt David Bernardi, verksamhetsutvecklare på partikansliet i göteborg.