Göteborg
Centerpartiet lokalt

Ajsela Bruncevic

Personbild


  • Förste vice ordförande i Stadsdelsnämnden Majorna-Linné
  • Ersättare i kommunfullmäktige

Ajsela är förste vice ordförande i SDN Majorna-Linné och ersättare i kommunfullmäktige. Hon har tidigare tidigare suttit bland annat SDN Lundby och haft uppdrag i såväl kommun och region. Ajsela brinner för att skapa en nära, hållbar och högkvalitativ välfärd. Hon har lång erfarenhet av att från politisk nivå arbeta med såväl äldreomsorgsfrågor som hälso- sjukvård.

Ajsela är professionellt utbildad jurist men har också arbetat inom förskola och grundskola som lärare.

Kontakta Ajsela Bruncevic

Kontakta Ajsela

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/centerpartietgoteborg/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.