Kommunpolitiker

Vi är tacksamma för att få förtroendet att representera flera tusen göteborgare i fullmäktige! Tillsammans vill vi arbeta för en grönare stadsutveckling, fler jobb och småföretag, en förbättrad integration, en hållbar välfärd och ett öppet Göteborg med trygghet och gemenskap.

Följande personer ingår i Centerpartiets kommungrupp i Göteborg som arbetar för att omsätta den politik vi gick till val på i praktisk handling och verklighet. Vi är ödmjuka inför en viktig, svår men spännande uppgift, vi är beredda att visa ledarskap och ansvarstagande, vi tror att makten ska komma underifrån och vi är tacksamma för dina inspel.

Hör av dig till oss om du tillsammans vill vara med i den här folkrörelsen för att utveckla Göteborg med mer närodlad politik!