Jobb och företagande

Göteborg skall vara ett attraktivt nav i Sverige och Norden och ska erbjuda ett företagsklimat i världsklass. Både små och stora företag ska ha Göteborg som förstahandsval för att kunna etablera sina företag och erbjuda attraktiva arbetstillfällen i kommunen. Kommunen ska finnas till för företagen, vara lätt att kommunicera med och inte konkurrera med privata företag. Det är också otroligt viktigt att alla ska kunna ha ett jobb att gå till, framförallt behöver vi nå dem som står långt ifrån arbetsmarknaden idag.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Ett blomstrande näringsliv

Göteborgs Stad köper in tjänster och varor för flera miljarder kronor varje år. Dessa upphandlingar ska förenklas och utformas så att även små och medelstora företagare har möjlighet att bli leverantörer till staden. Det ska inte behövas någon specialistkompetens eller ta orimligt lång tid att färdigställa en upphandling, och priset skall heller inte vara enda faktorn som avgör vem som vinner upphandlingen. Upphandlingen skall fokusera på vilka mål som skall uppnås, inte hur man skall nå dem.

Staden ska attrahera riskkapital och vara en attraktiv kommun för att starta och låta företag växa. Centerpartiet vill också etablera fler branschspecifika mötesplatser där företagare kan etablera nätverk och kontakter med både varandra och politiker. Där kan tjänstemän och politiker möta företagare för att få förståelse för företagarnas vardag och motiven till fattade politiska beslut. Tillsammans kan man utveckla branscherna vidare.

Småföretag

För att skapa ett attraktivt småföretagarklimat tar staden ett helhetsgrepp och inkluderar alla olika startaeget-center som finns i dag, så det blir enkelt för en individ som vill starta eget att kontakta rätt aktör. För att skapa möjligheter för entreprenörer och företag ska alla förvaltningar och bolag ha i uppdrag att främja entreprenörskap utifrån respektive verksamhetsområde. Det har på senare år tillkommit många aktörer inom civilsamhället som arbetar med entreprenörskap på olika sätt. Staden ska samverka med dessa och underlätta deras etablering. Göteborg ska uppmuntra och förenkla för marknadsplatser för småföretagare att etablera sig, vilket skapar kreativa och dynamiska områden där småföretagare får tillgång till prisvärda lokaler och samarbeten som driver deras företagande framåt.

Få fler i jobb

Sommarjobb är det mest effektiva sättet att få in en fot på arbetsmarknaden. Staden bör samarbeta med den privata sektorn för att underlätta mottagandet av kommunala sommarjobbare. Det ska finnas fler enkla jobb som minskar trösklarna för att komma in i arbetslivet. Utbildningar som till största delen består av arbetsplatsförlagt lärande ska uppmuntras.

Satsningar för att hitta egenförsörjning till människor i utanförskap betalar sig mångdubbelt i längden. För dem som står längst från arbetsmarknaden krävs jobb där de kan arbeta utifrån sina förutsättningar. Även om civilsamhället bara står för fyra procent av alla arbetstillfällen så spelar de en stor roll för att skapa jobb till denna grupp, i synnerhet de arbetsintegrerande sociala företagen. Göteborg bör förbättra möjligheterna för dessa.

CENTERPARTIET VILL

  • Att hela Göteborgs stad ska sträva mot ett företagsklimat i världsklass
  • Skapa ett attraktivt klimat för småföretag
  • Se till att staden och dess bolag inte bedriver verksamhet som konkurrerar med privata aktörer
  • Fortsätta arbetet med att de upphandlingar som kan ska förenklas så att även små och medelstora företagare har möjlighet att bli leverantörer till staden
  • Att det startas fler utbildningar där den största delen av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande, såsom lärlingsverksamhet eller praktik
  • Göra det lättare att hitta det man behöver som företagare, till exempel genom att samla tillstånd och liknande gentemot företagare på samma digitala plattform

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.