Jobb och företagande

  
  • Skapa fler enkla jobb i staden genom praktikplatser, lärlingsprogram och inventering av arbetstillfällen
  • Bättre företagsklimat; inför en bortre tidsgräns för kommunala handläggningstider vid företagsansökningar
  • Minska antalet kommunala bolag, ge företagare möjlighet att verka utan kommunal konkurrens

 

 

sol-has-bg sol-light-text

Göteborg växer för fullt...

och Centerpartiet vill att Göteborg ska fortsätta att växa!

För att Göteborg fortsatt ska vara en stad med stora möjligheter framåt krävs det fler jobb och arbetstillfällen. Fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag. Därför är det väsentligt att både företag vill etablera sig i Göteborg och får möjligheter att växa.

Centerpartiet är småföretagarnas röst i Göteborg. Vi vill att små företag ska ha stora möjligheter. Vi tror att staden mår bäst av ett sprudlande, varierat och brett näringsliv där även mindre företag ges en viktig roll för att skapa jobb och arbetstillfällen.

Om staden blir för beroende av några få, stora arbetsgivare blir också Göteborg väldigt konjunkturkänsligt vilket i sämre tider kan innebära stora påfrestningar på vanligt folks ekonomi och vardagsliv. Vi vill därför göra det enkelt för små företag att anställa och därmed ta ett större ansvar för arbetsmarknaden.

Fler jobb innebär mer skatteintäkter till välfärden men också högre löner för anställda och fler valmöjligheter i livet. Göteborgs Stad måste utveckla sitt arbete för att förbättra företagsklimatet och skapa möjlighet för anställningar till både små och stora arbetsgivare.

Olika företag har olika utmaningar. Stadens måste möta både problemen hos såväl den enskilda start-up entreprenören i Centrum som butiksägaren i Angered och större fordons- och sjöfartsföretag på Hisingen.

Centerpartiet ser också att många företag har svårigheter med att hitta rätt arbetskraft. Det måste bli enklare att få sina kunskaper och tidigare utbildningar validerade. Matchningen måste därför förbättras mellan företag och arbetstagare. Samverkan mellan högskola/universitet, kommun och näringsliv är väsentligt. Här kan privata och ideella initiativ såsom karriärsmässor, yrkesgruppsföreningar och företagsnätverk spela en avgörande roll.

Göteborgs Stad är har i egenskap av att vara en stor arbetsgivare möjlighet att ta ansvar för att skapa en växande, flexibel och framtidsorienterad arbetsmarknad. Vi kan driva på som kommun för att kombinera värnandet av bra anställningsvillkor och goda lönenivåer med ökade valmöjligheter för medarbetare.

Framtidens arbetsmarknad kräver ett politiskt ledarskap som ger fler möjlighet att starta eget och bättre förutsättningar för att anställa. Centerpartiet kommer att vara rösten för ett företagsammare Göteborg. Entreprenörskap, kreativitet och innovation behövs för att Göteborg ska fortsätta gå framåt. Fler jobb och företag får hela Göteborg att växa!

 

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.