Jobb

Småföretagarna är våra jobbskapare. Utan dem stannar Sverige. Men för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler och mindre krångel. Det måste bli billigare att anställa och det behövs mer rörlighet på arbetsmarknaden. Då tror vi att fler vågar byta jobb och fler, inte minst unga och nyanlända, får ett jobb att gå till.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare att starta och driva företag – så att fler kan få sitt första jobb
  • Låta fler förmedla de lediga jobben
  • Modernisera arbetsrätten för att bättre spegla dagens arbetsmarknad

sol-has-bg

Utan jobben stannar Sverige

Det behövs en förnyad politik för företagande i Sverige. Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i och då måste vi göra det lättare för företagarna.

Det behövs en politik för riktiga jobb. Mycket behöver göras för att unga ska få en chans att få sitt första jobb och att komma in på arbetsmarknaden. I Sverige kostar det mycket att anställa, eftersom vi har så höga arbetsgivaravgifter. Vi vill skapa fler jobb genom att sänka kostnaderna, då kan företagen anställa fler.

Regler och ansvar får småföretagare att tveka att anställa idag

För många småföretagare är det ett väldigt stort beslut att anställa. Speciellt att gå från enmansbolag till att anställa den första personen. Flera småföretagare beskriver det så här: ”Om jag anställer, kommer jag ju att vara ansvarig för att vi drar in tillräckligt mycket varje månad, så att min anställda får ut lön. En hel familj kan ju vara beroende av hur det går. Tänk om det inte går bra framöver?”

Även reglerna gör att man tvekar. Visserligen finns det provanställning som man kan ha under sex månader. Den gör det lättare för både arbetsgivaren och arbetstagaren att avbryta anställningen om det inte känns rätt. Men efter sex månader övergår provanställning till fast anställning (kallas tillsvidareanställning). Vill arbetsgivaren avbryta en sådan tar det tid, är krångligt och kostar pengar.

Modernisera arbetsrätten så att den bättre speglar förutsättningarna på dagens arbetsmarknad

Det finns uppenbara problem som måste adresseras skyndsamt. Ett sådant är det stelbenta regelverket med turordningsregler. Dessa regler drabbar i synnerhet mindre företag som utsätts för stort omvandlingstryck. Antingen vågar de inte fastanställa eller så drabbas de av kostnader som hotar företagets tillväxt och överlevnad. Detta drabbar, enligt ekonomisk forskning, främst de som har svagast ställning på arbetsmarknaden: nyanlända, unga och långtidsarbetslösa

I ett första steg mot att göra om turordningsreglerna vill Centerpartiet kraftigt förändra och utöka undantaget från turordningsreglerna för småföretag så att små och medelstora företag i högre grad tillåts premiera kompetens framför tjänsteår när de tvingas minska sin personalstyrka. Den falska trygghet som bygger på tjänsteår ersätts med Centerpartiets övriga förslag som på riktigt förbättrar den trygghet som består av ökade möjligheter att hitta ett nytt jobb eller att skola om sig.

Jobb bästa vägen till integration

Ett stort antal människor har de senaste åren flytt till Sverige. Oavsett hur många som kommer till Sverige framöver finns det redan idag hundratusentals människor som behöver få ett jobb. Att snabbt få ett jobb är det bästa sättet att förstå ett nytt samhälle och skapa sig ett liv i det nya landet. När fler människor har ett jobb att gå till kan Sverige också i framtiden ha en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät.

Ansvarig talesperson

Alireza Akhondi
Arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.