Jobb

Det behövs en förnyad politik för våra jobbskapare i Sverige. Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i. Det behövs enklare regler och mindre krångel. Det måste bli billigare att anställa och det behövs mer rörlighet på arbetsmarknaden. Förändringarna i samhället betyder även förändrade behov för reell trygghet för de anställda. Pandemins effekter på arbetsmarknaden har också gjort reformerna, som inleddes med Januariavtalet, än mer nödvändiga. Det behövs, bland annat, en modern, trygg och flexibel arbetsrätt som nu kommer genomföras och en reformering av Arbetsförmedlingen.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare att starta och driva företag – så att fler kan få sitt första jobb.
  • Låta fristående arbetsförmedlare matcha arbetssökande med de lediga jobben.
  • Se moderniseringen av arbetsrätten, för att spegla dagens arbetsmarknad.

sol-has-bg sol-light-text

Utan jobben stannar Sverige

Det behövs en förnyad politik för företagande i Sverige. Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i, och då måste vi göra det lättare för företagarna.

Det behövs en politik för riktiga jobb. Mycket behöver göras för att unga ska få en chans att få sitt första jobb och att komma in på arbetsmarknaden. I Sverige kostar det mycket att anställa, eftersom vi har så höga arbetsgivaravgifter. Vi vill skapa fler jobb genom att sänka kostnaderna, då kan företagen anställa fler.

Regler och ansvar får småföretagare att tveka att anställa i dag

För många småföretagare är det ett väldigt stort beslut att anställa. Speciellt att gå från enmansbolag till att anställa den första personen. Flera småföretagare beskriver det så här: ”Om jag anställer, kommer jag ju att vara ansvarig för att vi drar in tillräckligt mycket varje månad, så att min anställda får ut lön. En hel familj kan ju vara beroende av hur det går. Tänk om det inte går bra framöver?” Även reglerna gör att man tvekar.

Modernisera arbetsrätten för att spegla dagens arbetsmarknad

Vi har länge drivit på för förbättringar av den svenska modellen. Sverige behöver en modern, trygg och flexibel arbetsrätt som möter behoven på dagens arbetsmarknad. Regler som tar hänsyn till företagens behov av flexibilitet och kompetensförsörjning, de anställdas behov av trygghet och möjlighet till omställning samt de arbetslösas behov av att kunna få ett jobb.

Nu sker avgörande förbättringar. Som en följd av Januariavtalet slöt arbetsmarknadens parter en historisk överenskommelse i december 2020. De lagändringar som nu antagits med bakgrund i detta innebär att anställningsskyddet reformeras, så att arbetsgivare får mer flexibilitet och lättare kan anpassa kompetensen inom sin verksamhet efter hur behoven ser ut. Samtidigt som anställda, bland annat, får nya möjligheter att vidareutbilda sig och ställa om mitt i livet.

Jobb bästa vägen till integration

Att snabbt få ett jobb är det bästa sättet att förstå ett nytt samhälle och skapa sig ett liv i det nya landet. När fler människor har ett jobb att gå till kan Sverige också i framtiden ha en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät.

Gigjobben skapar möjligheter, men alla måste erbjudas trygghet

Digitaliseringen har inneburit en stor möjlighet för många människor på arbetsmarknaden. Den så kallade gigekonomin skapar mängder av nya jobb, både högkvalificerade och jobb utan krav på utbildning. Detta skapar en mer dynamisk och flexibel arbetsmarknad som snabbt kan anpassa sig och öppnar nya vägar in i jobb för personer som idag står utanför.

Samtidigt är det viktigt att människor inom gigekonomin erbjuds en trygghet, oavsett om de är företagare eller arbetstagare. Gigekonomin måste på ett smidigt sätt komma in i de offentliga trygghetssystemen och arbetsmiljön behöver kunna säkras utifrån de förändringar som sker i samhället.

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.