högre straff för kvinnofridsbrott

Politiker måste göra mer för att stoppa kvinnofridsbrotten. Joakim Samuelsson, distriktsordförande för Centerpartiet på Gotland, är en av många centerpartister som vill ha högre straff för att värna om kvinnors rättigheter.

Sju av tio kvinnor som mördades i Sverige förra året dödades av sin partner. Ändå är det märkbart tyst om detta i den politiska debatten. Det här är något som vi politiker måste göra mer för att stoppa.

Centerpartiet vill höja straffsatsen för grov kvinnofridskränkning. Polisen har föreslagit att minimistraffet höjs från nio månader till tolv månader. Minimistraffet behöver höjas, men även maxstraffet, så att straffsatsen ligger i nivå med maxstraffet för synnerligen grov misshandel. Kvinnofridsbrotten ska anses lika straffvärda som misshandelsbrotten.

Inte sällan finns det barn som tvingas bevittna våldet. Lagstiftningen ger idag en vårdnadshavare som dödar den andra föräldern ensam vårdnad om barnen. Det allmänna måste tydligt visa att våld mot kvinnor och inom familjer är fullständigt oacceptabelt.

I budgeten satsas 50 miljoner på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck nästa år. Utöver detta vill vi i Centerpartiet se straffskärpningar för kvinnofridsbrott.

En vårdnadshavare som uppsåtligen har mördat den andra föräldern, eller utsatt den andra föräldern för dödligt våld, ska per automatik förlora vårdnadsansvaret.

Dessutom vill vi göra kontrollerande beteenden i nära relationer olagligt. Ofta börjar allt med att den ena partnern kontrolleras. Förbjuds från att umgås med vänner, hindras från att gå ut och utsätts för psykisk misshandel i form av nedlåtande och kränkande kommentarer. Vi vill ge rättsväsendet möjligheten att stoppa detta i ett tidigt skede.

Centerpartiet är fast beslutet att skapa ett mer säkert, jämställt och tryggt Sverige - för alla. Dessa förslag är ett steg på vägen.

Joakim Samuelsson, distriktsordförande, Centerpartiet på Gotland