prioritera för ökad hållbarhet

Vi behöver anpassa mängden byggprojekt efter regionens kapacitet. Vi behöver prioritera för ökad hållbarhet och göra klart innan vi startar upp för många nya, skriver Karl-Johan Boberg, ordförande Tekniska Nämnden.

Under allt för många år har bygg- och exploateringsprojekt startats upp i allt för hög takt. Detta har gjort att de fasta kapitalkostnaderna stigit för varje år som gått och ärenden staplas på hög. Vi har inte, och har aldrig haft, ekonomi för att detta ska vara hållbart. Vi har inte tillräckligt med kapacitet, varken internt eller externt, för att hålla igång för många byggprojekt samtidigt. Istället drar tiden ut på samtliga projekt och kostnaderna ökar.

Parallellt med detta har regionen ändrat systemet för kapitalkostnader, som inte tar hänsyn till den stora mängd exploateringsprojekt som Tekniska nämnden har haft de senaste åren. Därför pressas nämndens budget till det yttersta och pengar som skulle kunna användas till drift och underhåll på befintliga anläggningar går upp i rök.

Målsättningen framåt behöver vara att prioritera och fokusera på ett par byggprojekt i taget. På så vis kan vi använda regionens kompetens och medel, tillsammans med våra lokala aktörer, betydligt effektivare än vad som hittills gjorts. Som jag ser det är det även ett sätt att använda skattebetalarnas pengar på ett mer ansvarsfullt sätt.

Att vi behöver tänka i nya effektivare banor runt hur vi arbetar med projekt är inget som enbart har att göra med vårt nuvarande ekonomiska läge och effekterna av Covid-19. Jag tycker att det är ett tillvägagångsätt som borde gälla alltid – och som är både logiskt och ansvarsfullt.

Karl-Johan Boberg (C) ordförande Tekniska Nämnden.