Positiva satsningar för landsbygden

Centerpartiet har varit med och drivit igenom stora satsningar i statsbudgeten för 2021 som kommer att gynna landsbygdsregioner som Gotland. Dessutom har vi nu äntligen chansen att få till bostadsbyggande i Roma, skriver Eva Nypelius.

I veckan presenterades statsbudgeten för 2021. Det är helt klart en Coronabudget, men det syns också tydligt att Centerpartiet har varit starkt pådrivande i många frågor. Corona påverkar hela vårt samhälle och vi ser en ökad arbetslöshet, speciellt allvarligt hos unga människor. Därför känns det bra att budgeten tar fasta på den kick-start som behövs i samhället genom skattesänkningar för privatpersoner och företag. Skattesänkningar för de med lägst inkomster för att stärka privatekonomin och skattesänkningar för företag för att stimulera investeringar men framförallt också att underlätta för ungdomar att få jobb genom sänkta arbetsgivaravgifter.

Satsningar på välfärden görs genom ökade generella statsbidrag vilket är bra eftersom behoven ser olika ut i landet. Samtidigt som det också görs riktade insatser till vården för att klara av det uppskjutna vårdbehov som finns med anledning av corona-pandemin. Dessutom en förstärkning till äldreomsorgen med bland annat satsningar på ökad utbildning för att stärka upp kvaliteten.

Mycket av satsningarna i statsbudgeten passar en landsbygdsregion som Gotland. Besöksnäringen och mat & livsmedel är våra styrkeområden där det finns satsningar i budgeten plus att energiomställningen kommer vara ett styrkeområde för oss framöver. Jag är glad att regeringen skriver in och noterar Svenska Kraftnäts preliminära analys att den tredje elkabeln behövs för att trygga elförsörjningen på Gotland samt att man nämner Gotland som pilotlän för energiomställningen även om vi fortsatt saknar riktade ekonomiska medel i statsbudgeten för detta.

På måndag skall regionfullmäktige ta ställning till om man vill anta eller förkasta anbudet om Romapaketet. Det här är en möjlighet för fullmäktiges ledamöter att bidra till utveckling med bostäder och badmöjligheter i Roma. I regionstyrelsen röstade de rödgröna, med socialdemokraterna i spetsen, med stöd av SD för att avslå anbudet. I stället vill man ännu en gång bjuda ut fastigheterna på den öppna marknaden, vilket Region Gotland precis gjort, och fått in ett anbud.

Varför lägga tid och pengar en gång till på detta? Varför inte anta anbudet när det finns en entreprenör som vill igång? Varför skall allting förhalas? Varför är man så emot att få till badmöjligheter i Roma när det är precis det som bygden vill i sitt arbete med den lokala utvecklingsplanen?

Alla talar om att vi måste få till bostadsbyggande utanför Visby – när fullmäktigeledamöterna nu har chans till det hoppas jag att alla kan se framåt och se möjligheterna för Roma och Gotlands utveckling. På måndag finns möjligheten att anta anbudet från Romaentreprenören – blir det avslag har man försuttit nuvarande möjligheter.

Jag hoppas på det bästa för Roma och Gotland.

Eva Nypelius (C)