Orimligt att blockera bostadsbyggande

Det krävs förändrade regler kring militärt buller för att inte Försvarsmakten helt ska blockera utvecklingen i Tofta skjutfälts nuvarande påverkansområde. Riksdagsledamot Lars Thomsson debatterade nyligen detta i i Riksdagens kammare om militära frågor.

Under debatten den 11 februari, i riksdagens kammare om militära frågor och personalfrågor FöU8, så passade jag på att argumentera för min motion om förändrade regler kring militärt buller. Där använde jag Tofta skjutfält som exempel.

Trots att det finns ett etablerat skjutfält sedan länge och att närboende är vana med bullerpåverkan så innebär det nya påverkansområdet i det närmaste tvärstopp för bostadsbyggandet i en vid zon runt skjutfältet. Med dagens juridiska tolkning av miljötillstånd innebär det att det är okej med 4400 boende inom Toftas påverkansområde, men inte en enda bostad till, för då hotas hela skjutfältets miljötillstånd.

Om man drar det till extremen, så kan Tofta skjutfält plus de fyra externa skjutplatserna för indirekt eld, med omkringliggande påverkansområde blockera ca 40 procent av Gotlands yta för annan verksamhet.

Dagens lagstiftning får orimliga konsekvenser, det måste gå att hitta juridiska lösningar så att samexistens kan uppstå mellan Försvarsmaktens behov och civilsamhällets behov.

Jag ser att i områden som ligger under laga kraft-vunna miljötillstånd borde det var möjligt att ta hänsyn enbart till inomhusmiljön för buller. Alternativt att tillämpa samma regler som gäller för trafikbuller med en tyst och en bullrig sida vid nybyggnation.

Tofta skjutfält är ett exempel bland flera militära konflikter som kommer framöver. Speciellt tydligt blir det i södra Sverige där konkurrensen om yta är stor. I ett replikskifte gjorde jag jämförelsen mellan Tofta skjutfält och kommande återetablering av flygflottiljen i Uppsala vilket kräver ett nytt miljötillstånd.

Återetableringen i Uppsala kommer med stor sannolikhet att leda till samma effekter för Uppland som för Gotland. Jag är glad att jag fick medhåll i debatten att det nu är hög tid för en översyn av denna lagstiftning kring militär bullerpåverkan.

Centerpartiet har förhandlat in i Försvarsmaktens regleringsbrev för 2021 att; ”Försvarsmakten ska, mot bakgrund av myndighetens kommande tillväxt, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 22 februari 2022 redovisa hur myndigheten bidrar till samexistens mellan olika samhällsintressen inom samma geografiska område och samverkar med relevanta myndigheter och organisationer i samhällsplaneringen”.

Det är ett viktigt framsteg vars redovisning jag kommer att studera noga.

Lars Thomsson (C)

Riksdagsledamot för Gotland