Situationen vid Fåröfärjan ohållbar

Det bör vara förtur för Fåröborna året runt. Det anser riksdagsledamot Lars Thomsson som nu vill ha svar från infrastrukturministern

I år har situationen för Fårös bofasta blivit helt ohållbar vid Fåröfärjan. De senaste åren har trafiksituationen eskalerat vid färjan över Fårösundsleden. Den förtur för bofasta som tillkom på 1980-talet startar 1 juni och pågår till den 15 augusti. Den har inte förändrats på denna tid trots att förhållandet och mängden trafik har mer än mångdubblats. Fåröborna behöver förtur året runt.

På grund av att förtursfilen är för kort är det omöjligt att komma ner till färjeläget för att lämna eller hämta icke bilburna. För att komma ner till färjeläget måste man köra i fel körfält med mötande trafik.

Under vår och höst har skolbussen inte kommit med färjan. Det har bland annat medfört att barnens redan långa resa förlängs minst med 40-45 min.

Framkomligheten är även starkt begränsad för blåljusfordon, hemsjukvård, hemtjänst och företagare.

Färjorna är gamla och får tekniska problem och behöver ofta repareras. Det har lett till 5 km långa köer till färjan, med stor irritation som följd för resenärerna.

Ansvariga chefer för färjetrafiken har förklarat i media att trafiken nu dras ned efter högsommaren, trots fortsatt högt resandetryck, på grund av bristande budget. Detta gör situationen extra ansträngd just nu.

Därför ställer jag följande fråga till statsrådet Eneroth:

Kommer regeringen agera så att Fåröfärjans verksamhet anpassas till trafikens behov, sett över hela året, samt inför förtur för bofasta året runt?

Lars Thomsson, riksdagsledamot (C) Gotland