Nyhet

Öka andelen närproducerade livsmedel i regionens kök

Centerpartiet på Gotland vill se en ökning av lokalproducerad mat i Region Gotlands offentliga kök. ”Närodlade livsmedel minskar inte bara miljö- och klimatpåverkan genom kortare transporter, utan ger ju även färskare råvaror och bidrar till jobb i närområdet. Att öka självförsörjningsgraden är också viktigt ur beredskapssynpunkt”, säger Johan Malmros (C), ledamot i regionstyrelsen.

Just nu pågår arbetet med att ta fram Regionstyrelsens mål för 2024-2026 och under dagens regionstyrelsesammanträde yrkade Centerpartiet på Gotland för att öka andelen närproducerade livsmedel med 10 procent. Men tyvärr röstade S- och M-majoriteten nej till det förslaget.

– Gotland har en styrka i våra gröna näringar och fantastiska livsmedelsvaror som vi ska värna om. Vilka ambitioner regionen har kring måltiderna kan ha stor betydelse för samhällsutvecklingen och det är minst sagt beklagligt att inte majoriteten resonerar på samma sätt, säger Johan Malmros (C), ledamot i regionstyrelsen.

Genom att handla närproducerat investerar regionen lokalt. På det sättet stärker vi Gotlands lokala ekonomi och bidrar till fler jobb. Samtidigt förbättrar det relationen mellan lantbrukarna och regionen - och det är viktigt. När regionen istället köper varor utifrån bidrar det till en känsla av att det våra gotländska lantbrukare gör inte är viktigt.

Vi i Centerpartiet på Gotland anser att regionen är den stora förbrukaren som kan driva på att får till mer vidareproduktion och kanske nya gotländska närodlade produkter. Det är ju också viktigt inte minst ur beredskapsperspektiv. Och att handla närodlat bidrar till att höja självförsörjningsgraden i Sverige och på Gotland. Därför kommer vi i Centerpartiet på Gotland fortsätta jobba med frågan.

Vid sidan av att stimulera gotländsk livsmedelsproduktion genom att öka andelen lokalproducerad mat i Region Gotlands offentliga kök, drev vi också frågan om att införa ett mål om att öka andelen gymnasieelever som äter skollunch från 60 till 80 procent.

– En genomsnittlig skollunch bör ge cirka 30 procent av elevernas dagsbehov av energi och näringsämnen. Att så få gymnasieelever äter skolmåltid påverkar förmågan att ta till sig undervisningen, säger Johan Malmros (C), ledamot i regionstyrelsen.

Dessvärre röstades även detta mål ner av S- och M-majoriteten.

Regionstyrelsen har också fattat beslut om att sanera förorenad mark på en markansvisad fastighet i centrala Fårösund för att möjliggöra nybyggnation av upp mot 30 mindre hyresrätter. Centerpartiet har drivit frågan under förra mandatperioden, och beslutet om markanvisning togs under Centerpartiets ledning i Tekniska nämnden.

– Landsbygden är attraktivare än någonsin och Gotland behöver fler bostäder - och framförallt hyresrätter utanför Visby! Det här är ett mycket välkommet besked”, säger Johan Malmros (C), ledamot i regionstyrelsen.

Beslutet innebär att Resona Utveckling AB ,som vill bygga hyresrätterna, kan gå vidare med sina planer.