Nej, regionens anställda ska inte tvingas till angiveri

Eva Nypelius (C), 2:e vice ordförande för Regionstyrelsen på Gotland och Johan Malmros (C), distriktsordförande för Centerpartiet på Gotland.

I dagarna stod det klart att regeringen går vidare med sitt förslag om en angiverilag. Nu vill Tidöpartierna dessutom utreda hur regioner och kommuner ska straffas om bland annat lärare och sjukvårdspersonal skulle vägra bryta mot vad de anser vara sin plikt; att erbjuda undervisning och vård på samma villkor till barn och de som behöver det.

För Centerpartiet är det självklart att lärare ska vara just lärare och ge våra barn den bästa möjliga starten i livet, inte jaga papperslösa. Samt att patienters juridiska status är en migrationspolitisk fråga, inte en medicinsk.


Region Gotland har tillsammans med flera andra regioner och kommuner tagit tydlig ställning emot förslaget som riskerar att skapa ett angiverisamhälle. Under våren tog alla partier på Gotland beslut i regionstyrelsen om att stå bakom en gemensam skrivelse till regeringen med krav om att Gotland ska undantas från anmälningsplikten av papperslösa, så att personal inom regionen inte ska behöva omfattas av den så kallade angiverilagen.

Det är uppenbart att regeringen lägger sig platt för Sverigedemokraternas angiverilag och de verkar tycka att jakten på papperslösa är viktigare än att alla som bor här har lika tillgång till vård, skola och andra samhällsfunktioner.

Människors rätt att nyttja välfärden står på spel och vi vägrar acceptera en samhällsutveckling mot misstro och angiveri. Centerpartiet tror på öppenhet och mångfald, något som regeringens förslag går helt emot. Vi anser att Region Gotlands anställda inte ska behöva oroa sig för att ange utsatta människor!

Eva Nypelius (C)
Johan Malmros (C)

Läs mer här