Nyhet

Ulrika Liljeberg, andre vice partiledare och rättspolitisk talesperson för Centerpartiet, tillsammans med Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok.

Kriminaliteten gör att det krävs hårdare tag med fler verktyg. Men vi måste samtidigt fortsätta att värna den personliga integriteten, skriver Muharrem Demirok och Ulrika Liljeberg i SvD debatt i dag.

Sverige befinner sig i ett kritiskt läge. Gängens dödliga sprängningar och skjutningar är effekter av att samhället misslyckats att stoppa den grova organiserade brottsligheten. Centerpartiet vill med kraft slå tillbaka mot gängen och satsa på första linjens försvar, på både repressiva och förebyggande åtgärder. Men de tänker inte skriva under på allt som Tidöpartierna vill genomföra, politik som gör sverige till ett slutet land och som går emot rättstatens principer.

Centerpartiet har stått bakom all lagstiftning inom det rättspolitiska området som beslutats av riksdagen och som trätt ikraft under året. Skärpta straff för brott i kriminella nätverk. Att polis och åklagare fått större tillgång till hemliga tvångsmedel såsom avlyssning och annan övervakning. Att tullen fått utökade befogenheter att stoppa både personer och gods. Att brott som begåtts av barn under 15 år utreds oftare så brottsoffer får upprättelse och den unge rätt stöd. Att kommuner getts ett tydligare brottsförebyggande ansvar.

Centerpartiet dock säger fortsatt nej till anonyma vittnen. Partiet menar att bevisvärdet av anonyma vittnen är lågt då det blir svårt att bedöma vittnets trovärdighet och tillförlighet.

– Att i rådande situation införa anonyma vittnen skulle alltså med stor sannolikhet få negativa effekter på åklagarnas möjligheter att få vittnen att berätta. Vi ser istället att man ökar möjligheterna till teknisk och digital bevisning samt ökar skyddet till den som vittnar, genom satsningar på ett kraftigt förstärkt vittnesskyddsprogram, skriver Muharrem Demirok och Ulrika Liljeberg.

Centerpartiet är också kritiskt inställda till visitationszoner, där vem som helst på en allmän plats kan kontrolleras utan misstanke. De vill istället upprätta ett starkare förtroende för polisen och samhället. Centerpartiet menar att visitationszoner riskerar att få helt motsatt effekt, när det i praktiken innebär att man pekar ut boende i hela bostadsområden som potentiella kriminella.

– Lagstiftningen måste hålla rättsstatens garantier och skydda den personliga integriteten. Vi vill därför lyfta ett varningens finger för att politiken nu håller på att skapa en ”rent-mjöl-i-påsen”-doktrin inom svensk rättspolitik. Centerpartiet är för hårdare tag, men inte till vilket pris som helst, skriver Muharrem och Ulrika.

Läs hela debattartikeln här