Insändare

Politik är inte svart eller vit

Fredrik Gradelius (C), ledamot i regionfullmäktige.

De flesta frågor jag har varit med och behandlat i det politiska landskapet innebär att forma en riktning, en vilja till ett bättre samhälle.

Frågorna är väldigt skiftande allt från att plantera träd till att bygga om sjukhus, det är många frågor som passerar i den verksamhet som Region Gotland hanterar. Än större spännvidd när man tittar på riksnivå, det som riksdag och regering hanterar.

Många försöker få det till en svart-vit frågeställning, antingen det ena eller det andra.

Men då har man missat poängen lite, eller förenklat det för mycket.

Jag är glad att vi har flertalet partier som har lite skillnad i sin viljeinriktning och sitt perspektiv. Tillsammans får man stöta och blöta frågeställningar, de argument och de synpunkter som kommer upp behandlas och sedan kommer fram till en gemensam riktning.

Vi får på det sättet möjlighet att värdera argument från flera håll och majoriteten av rösterna landar sedan i ett så bra beslut som möjligt.

Tänk om politiken endast var svart och vit, hur skulle det se ut då? Hur skulle du välja? Skulle man ha svart politik en mandatperiod för att sedan byta till den vita? Ingen lyssnar på den andres argument… nej tack.

Jag gillar politikens alla färger, tillsammans gör vi det bra!

Fredrik Gradelius (C)