En översiktsplan för alla 92 socknar

Eva Ahlin, Eva Nypelius och Johan Malmros framför ett fönster med krukväxter.

Våra 92 socknar är 92 möjligheter, varje socken har en egen unik potential som nu riskeras att stoppas på grund av översiktsplanen, skriver från vänster Eva Ahlin, Eva Nypelius och Johan Malmros, Centerpartiet.

 

Arbetet med Gotlands översiktsplan - som ska ange riktningen för byggande och markanvändning på Gotland de kommande 15 åren - har visat på distinkta skillnader mellan Centerpartiet och S & M-styret i synen på stad och lands samverkan och landsbygdernas attraktionskraft. Planen är viktig för Gotlands utveckling och har många bra kvalitéer, men förslaget som nu skickats ut på granskning riskerar att försämra möjligheterna att bygga och bo på landsbygderna – fokuset hamnar nu enbart på tätorterna och de kommunala skolorterna.

För Centerpartiet har det under arbetets gång varit väldigt viktigt att stärka och belysa det som gör Gotland unikt de levande landsbygderna. Våra 92 socknar är 92 möjligheter, varje socken har en egen unik potential som nu riskeras att stoppas på grund av översiktsplanen.

Vi i Centerpartiet vill att hela Gotland ska kunna utvecklas, och därför måste förslaget till översiktsplan ändras och möjliggöra byggnation i såväl alla socknar som i tätorter och i Visby. Centerpartiet vill också göra mer än att bara bevara landsbygden, vi vill utveckla den. Därför vill vi med viss försiktighet öppna upp för att bygga på ej brukningsvärd jordbruksmark, för att kunna trygga utveckling på hela ön.

Centerpartiet vill även ändra synsättet på vad resurseffektivt byggande innebär. Det ska inte vara lokaliseringen som är avgörande, utan hur man bygger och vilka lösningar man då väljer. På så vis kan vi attrahera fler till att flytta hit, bo kvar och säkerställa bra generationsskiften för till exempel lantbruken.

Sammanfattningsvis, vi i Centerpartiet har lagt flera förslag för en översiktsplan som ser till alla 92 socknar, för en stark och rättvis utveckling på hela Gotland.

Eva Nypelius (C)

Johan Malmros (C)

Eva Ahlin (C)