Framtidstro för Gotland behöver finnas även om staten inte tar ansvar

Att Region Gotland står inför stora ekonomiska utmaningar framöver är väl känt vid det här laget. På grund av ö-läget är vi tvungna att ha en överdimensionerad sjukvård som ger en merkostnad på minst 300 mkr.

Centerpartiet har valt att ställa sig bakom den budget som tagits fram av fullmäktigepartierna gemensamt, som ger grundläggande planeringsförutsättningar för verksamheterna, och att det slutliga budgetbeslutet skjuts till hösten.


Vi ställer oss också bakom att gemensamt gentemot regeringen driva frågan om att Gotland behöver ersättas för merkostnaderna som ö-läget medför. Centerpartiet har på riksnivå redan tagit ställning för att ö-bor har rätt till samma service som resten av landet, men övriga partier och framförallt regeringen behöver komma upp på banan.


Men att sätta allt hopp till att staten kommer att lösa situationen för oss, och spendera pengar vi hoppas få är en farlig väg framåt. Det är att avhända oss rådigheten över vår egen framtid.


Att låna till investeringar som till exempel en ny ishall är vårdslöst i detta läge, och underminerar dessutom den bild vi vill förmedla till regeringen. Lika vårdslöst är det att ta för lätt på de ekonomiska underskotten. S & M-styret har reagerat alldeles för sent, och de sa senast förra veckan nej till Centerpartiets förslag om att förbättra den ekonomiska uppföljningen. I nuläget har vi fortfarande en möjlighet att göra en ordnad inbromsning och samtidigt genomföra förebyggande satsningar. Detta tack vare den buffert som byggdes upp under förra mandatperioden. Men för varje år med stora underskott kommer de ekonomiska realiteterna allt närmare, och den eskalerande låneskulden kommer att reducera vårt handlingsutrymme till ett minimum.

Trots att det ser bistert ut behöver vi ha framtidstro, och äga vår framtid. Vi måste få igång byggandet, och därmed inflyttningen. Vi behöver skapa förutsättningar för företag att växa. Vi behöver fortsätta att utveckla och förbättra Regionens verksamheter genom att stötta den kraft och vilja som finns hos alla medarbetare. Vi behöver ligga i framkant inom många områden - till exempel digitalisering. Samtidigt behöver vi hålla i pengarna, och sluta göra sådant som inte är av värde för gotlänningar.


Så länge regeringen inte tar ansvar för hela Sverige behöver vi göra det vi Gotlänningar är vana med - att klara oss själva genom att vara lite klurigare än resten av landet.


Eva Nypelius (C), 2:e vice ordförande regionstyrelsen

Johan Malmros (C), ledamot regionstyrelsen

Eva Ahlin (C), ledamot regionstyrelsen