Valplattform 2022


FÖR GOTLANDS BÄSTA!


De senaste fyra åren med Centerpartiet i styret har vi drivit på framåt för Gotlands bästa.

Vi vill fortsätta ta ansvar.

Vi vill driva utvecklingen och alltid ha målet att göra det som är tryggt och bäst för Gotland.

Vi bedriver en politik där vi förenar miljöansvar med tillväxt och utveckling. En politik som enar människor, som förenar land och stad och bidrar till en framtidstro.

Vi driver en politik för att få vardagen att fungera och där vi känner tilltro till människornas förmåga att själva ta ansvar. Vi vill se ett öppet och liberalt samhälle utan onödig detaljstyrning.

Vi vill se ett samhälle som respekterar varje individ för den de är och där kvinnor och män värderas lika.

Befolkningen har under vår mandatperiod ökat med över 1 700 nya gotlänningar. Målet 65 000 invånare är realistiskt inom en snar framtid. För att nå dit krävs en närodlad politik som gynnar hela Gotland.

Gotland växer med en bra skola. En bra fritid och ett rikt kulturliv. Ett bra boende över hela ön. Att vi tar hand om våra äldre. Har en god och nära sjukvård. Att vi fortsätter med den gröna omställningen. Utvecklar landsbygden. Att vi använder vårt vatten på ett klokt sätt. Att vi tillsammans bygger ett bra företagsklimat. Allt för Gotlands bästa.

.........................................................................................................................................................................

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.