Medlemsgruppmöte

Onsdagen den 23:e maj.

Den 23:e maj arrangerar Centerpartiets fullmäktigegrupp i sedvanlig ordning månadens medlemsgruppmöte. Samtliga medlemmar är varmt välkomna att delta. Vi tar upp aktuella politiksa frågor i kommunen, diskuterar ärenden som behandlats på fullmäktige och i de olika nämnderna, Centerpartiets politiska ställning i sakfrågor och utvecklar tillsammans en politik som ser hela Halmstad.

Mer information om gruppmötet, plats och exakta tider kommer senare.

Frågor? Kontakta gruppledare Camilla! (tel 070-752 20 08)

Varmt välkommen!