Medlemsgruppmöte

Torsdagen den 18 Oktober kl. 18.00-20.00, (fika från kl.17.30)

Den 18:e Oktober arrangerar Centerpartiets fullmäktigegrupp i sedvanlig ordning månadens medlemsgruppmöte. Samtliga medlemmar är varmt välkomna att delta. Vi tar upp aktuella politiksa frågor i kommunen, diskuterar ärenden som behandlats på fullmäktige och i de olika nämnderna, Centerpartiets politiska ställning i sakfrågor och utvecklar tillsammans en politik som ser hela Halmstad.

Plats: UAF Fredrikvallsvägen (Ingång mittemot Hemmakväll)

Frågor? Kontakta gruppledare Camilla! (tel 070-752 20 08)

Varmt välkommen!