Centerpartiets öppna medlemsgruppmöte i september

Tisdagen 17 september
Plats: Enslövs församlingshem i Åled, Kyrkvägen 34
Tid: 18-20, fika från kl 17.30

På dagordningen:
* Välkommen till Åled! Vilka är de mest brännande frågorna i orten och vad engagerar människor i orten? Kjell Helgesson
* Partistämma i Karlstad 26-29 september, ett axplock av frågor som kan intressera oss lokalt i Halmstads kommun. Kjell Helgesson och Jenny A
* kommunrådets "ruta" b.la läge och tidsplan för skol- och övriga kommunlokaler, inklusive Getingeskolan
* Äldreboendestrategi 2019-2040 Lars-Roland Svensson, ledamot i hemvårdsnämnden
* Centerpartiet vill värna den bi-ologiska mångfalden, ordförande i teknik och fritidsnämnden Håkan Björklund berättar om sommarens medieutspel
* Sista delen av mötet ges möjlighet att ställa frågor till våra förtroendevalda för Centerpartiet i Halmstads kommun.

Väl mött!