Avdelningar

Centerpartiet i Halmstad har olika lokalavdelningar och medlemnätverk som driver lokala frågor av vikt för invånarna i de olika orterna i Halmstad kommun. De arrangerar även aktiviteter och kampanjer. Välkommen att kontakta respektives kontaktperson om du är intresserad av att delta eller har några frågor!