Håkan Björklund

Personbild


Ledamot och Gruppledare, Kommunfullmäktige

Håkan är ordförande för Teknik- och fritidsnämnden som utvecklar, planerar och underhåller kommunens gator, parker, idrotts- och fritidsanläggningar. Teknik- och fritidsnämnden är även trafiknämnd i kommunen. Nämnden ansvarar också för bidrag till idrottsföreningar.

Håkan är också sedan 2022 gruppledare för Centerpartiet Halmstads kommunfullmäktigegrupp.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.