Håkan Björklund

Personbild


Ordförande i Teknik- och Fritidsnämnden

 

Ledamot i Kommunfullmäktige

Håkan är ordförande för Teknik- och fritidsnämnden som utvecklar, planerar och underhåller kommunens gator, parker, idrotts- och fritidsanläggningar. Teknik- och fritidsnämnden är även trafiknämnd i kommunen. Nämnden ansvarar också för bidrag till idrottsföreningar.