Staffan Svensson

Personbild


Ledamot i Kommunfullmäktige

 

Ordförande i Servicenämnden

 

Vice ordförande i Centerpartiet i Halmstads kommunkrets

Staffan Svensson är ordförande i Servicenämnden vars uppgift är att med olika tjänster stödja andra nämnders verksamhet gentemot invånarna i Halmstads kommun.

Huvudområden är städning, måltider, IT-tjänster, internpost, kommunens kontaktcenter och uthyrning av fordon. Servicenämnden har även uppdraget att samordna den gemensamma varudistributionen.