Staffan Svensson

Personbild


Ersättare i Kommunstyrelsen

 

Ersättare i Kommunfullmäktige


Ordförande i Servicenämnden


Ordförande, avdelning Harplinge-Steninge

Staffan Svensson är ordförande i Servicenämnden vars uppgift är att med olika tjänster stödja andra nämnders verksamhet gentemot invånarna i Halmstads kommun.

Huvudområden är städning, måltider, IT-tjänster, internpost, kommunens kontaktcenter och uthyrning av fordon. Servicenämnden har även uppdraget att samordna den gemensamma varudistributionen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.