Victor Rundqvist

Personbild


Kommunråd

3:e vice ordförande, Kommunstyrelsen

 

Ledamot Kommunens personal- och ledningsutskott


Ledamot Kommunfullmäktige


Ledamot LBVA


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.