Slå vakt om tågsamarbetet

Foto på Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson är Centerpartiets regionråd i Halland

 

Centerpartiet i Södra Sverige vill förbättra möjligheterna till resande över gränserna.

Öresundståg är ett av Sveriges mest lyckade exempel på hur kollektivtrafiken kan binda ihop en landsdel till en väl fungerande arbetsmarknad. I dag reser vi mellan länen, mellan städer och över till Danmark som aldrig förr. Cirka 26 miljoner resor görs årligen med Öresundståg. Studerande, arbetspendlare, charterresenärer, affärsresenärer med flera samsas i kollektivtrafiken. Tåget, trots brister, gör en insats för alla. Även Krösatågstrafiken och Pågatågstrafiken betyder mycket för det gränslösa resandet i södra Sverige.

Men vi är inte nöjda. Centerpartiet vill att vi förbättrar möjligheterna till resande över gränserna ännu mer.

Det skriver Centerpartiets regionråd Stefan Bengtsson tillsammans med företrädare för Centerpartiets ledande politiker i Södra Sveriges regioner och landsting i en debattartikel .

Läs hela debattartikeln här