Ansvarslöst om datakommunikation i Laholm

Bild med texten: Tack för den regeringen! Ännu ett steg i att stänga ner landsbygden.

Trots att 1 miljon fastigheter i Sverige ännu saknar fiber så klipps koppartråden av på en rad orter, bl a Laholm i Halland.

 

Regeringens tal om landsbygdsutveckling klingar falskt när man inte kan lämna besked om vad landsbygdens folk och företag ska göra när den fasta telefonin stängs av i slutet av september, utan att ersättas av fullvärdig lösning för datakommunikation. Det skriver Lena Olofsdotter (C) och Ola Johansson (C) i en debattartikel.

SKANOVA, ett helägt dotterbolaget till Telia, ansvarar för merparten av fiber och kopparnäten i Sverige. I stora delar av Laholms inland börjar de i höst att släcka ner telestationer och koppla bort det gamla telenätet till fastigheter. Detta trots att det ännu inte finns någon fiber framdraget. Förutom hushållen, drabbas många företag då den ersättningslösning som erbjuds är betydligt sämre än den kapacitet det gamla nätet gav med fast telefoni via ADSL. När det heller inte finns ett fungerande mobilnät tvingas företag kanske lägga ner, pausa sin verksamhet på obestämd tid eller flytta.

I torsdags frågade Ola Johansson (C), riksdagsledamot för Halland, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (Mp) på vilket sätt dess kunder kommer att kompenseras när regeringen inte förmår leva upp till förväntningarna på en störningsfri övergång från gammal till ny teknik för datakommunikation. Ministern hänvisade i sitt svar till att merparten av hushållen redan har bredband och att det endast är ett fåtal som är utan.

En miljon svenskar utan fiberanslutning är en betydande del av Sveriges befolkning och det handlar uteslutande om landsbygder. En bredbandsstrategi utlovas, men vad hjälper det dem som just nu svävar i ovisshet om vad som sker i september när SKANOVA stänger sju telestationer i Laholm med följden att 917 fastigheter kopplas bort från omvärlden. Mjölkrobotar slutar fungera och inrapporteringar till Jordbruksverket försvåras. Elever kommer inte längre kunna göra läxor som tidigare. Företagen som idkar handel kan inte ta in beställningar, skicka bekräftelser, leveranser och fakturor, när deras kopparledningar tas bort innan bredbandsfiber har installerats.

Landsbygden i Södra Halland drabbas av regeringens oaktsamhet och Peter Erikssons undanglidande från ansvar. Hushållen som får kopparledningarna bortkopplade och står utan mobil- och bredbandstäckning ska vända sig till Post och Telestyrelsen svarar ministern. Alla som gjort det kan intyga att det hjälper föga. Det är just dessa sämre lösningar som skapar de hinder för landsbygdsföretagen som gjorde att Peter Eriksson fick frågan. Peter Eriksson (Mp) har inget besked till de abonnenter i Laholms kommun som efter sommaren står utan digital kommunikation.

Regeringens tal om landsbygdsutveckling klingar falskt när man inte kan lämna besked om vad landsbygdens folk och företag ska göra när den fasta telefonin stängs av i slutet av september, utan att ersättas av fullvärdig lösning för datakommunikation.

Lena Olofsdotter (C)

Ola Johansson (C)