Halland
Centerpartiet lokalt
 • / Nyheter
 • / Allmänna rösträtten fyller 100 år

Allmänna rösträtten fyller 100 år

En sen decembernatt år 1918 togs ett första principbeslut i riksdagen om allmän och lika rösträtt. Sedan 1919 har därför alla myndiga kvinnor och män en röst vardera i kommunfullmäktige, oavsett inkomst.

Efter ytterligare två riksdagsbeslut 1919 och 1921 genomfördes det första demokratiska riksdagsvalet i september 1921 med utökad rösträtt och valbarhetsregler för både kvinnor och män. Detta är ett demokratiskt genombrott i Sverige som föregåtts av ett stort folkligt engagemang under många år.

En orolig tid

I slutet av första världskriget rådde stor oro i Sverige och övriga Europa. Matbrist och sjukdomar härjade och människor krävde förändring. Demonstrationer och hotet om revolution fick allt fler att förespråka reformer.

Ny teknik spred budskapet

Den svenska rösträttskampen var fredlig. Tongivande män och kvinnor reste land och rike runt för att skapa opinion för allmän och lika rösträtt. Till sin hjälp hade de ny teknik i form av järnvägen, telegrafen och cykeln.

Läs mer:

Lång väg till demokrati

 • 1909 Alla män som betalar skatt får rösträtt
 • 1919 Riksdagen beslutar om allmän rösträtt
 • 1921 Det första demokratiska riksdagsvalet genomförs där både kvinnor och män kan väljas in i riksdagen
 • 1922 Kravet på att män skulle ha genomfört värnplikt för att få rösta avskaffas
 • 1933 Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund bildas vid partistämman i Halmstad
 • 1937 Fängelseinternerna får rösta
 • 1945 Gärda Svensson från Långås i Halland blir Bondeförbundets första kvinnliga riksdagsledamot
 • 1945 De som tog emot fattighjälp (socialbidrag) eller gjort personlig konkurs fick rösträtt
 • 1968 Svenska medborgare bosatta i utlandet får rösta
 • 1973 25 procent av Centerpartiets riksdagsledamöter är kvinnor, inget annat parti har högre andel kvinnor i riksdagen
 • 1976 Utländska medborgare i Sverige får rösta i kommunalval
 • 1989 Omyndighetsförklaringen avskaffas. Därmed får alla medborgare över 18 år rösträtt.