48 motioner och partiledarbesök på Centerpartiet Hallands årsstämma

Centerpartiets partiledare Annie Lööf besöker Centerpartiet Hallands digitala årsstämma och talar på temat "Centerpartiets liberala kraft tar Sverige framåt".

 

Till helgen håller Centerpartiet i Halland sin andra digitala årsstämma. Den här gången väntas livliga diskussioner då rekordmånga 48 motioner ska behandlas. Dessutom gästas stämman av Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

- Det är riktigt roligt att vi har så stort engagemang bland våra medlemmar. Vi har här i Halland satsat på politikutveckling de senaste åren och det ger resultat, säger Centerpartiet Hallands ordförande Henrik Oretorp.

Några spännande förslag från motionärerna i Halland:

  • Satsa på omvänd koldioxidskatt för ett klimatpositivt samhälle. Motionär David Andersson, Falkenberg
  • Skapa en ny naturvårdsmodell för att stärka klimatnyttan och ägandet av skogen. Motionärer: Katarina Sundvall, Varberg, Lisbeth Riberth, Falkenberg och Elisabeth Svensson Agerbjer, Falkenberg
  • Hushålla med vatten på ett smartare sätt. Motionärer: Agneta Åkerberg, Falkenberg och Peter Feuerbach, Halmstad
  • Erbjud hälsosamtal i samband med cellprovtagning. Motionärer: Agneta Åkerberg, Falkenberg och Christian Lidén, Halmstad
  • Satsa på klimatsmart märkning av livsmedel som gör det enkelt för människor att välja bra produkter utifrån ett livscykelperspektiv. Motionärer: Katarina Sundvall, Varberg, Lisbeth Riberth, Falkenberg och Elisabeth Svensson Agerbjer, Falkenberg
  • Satsa på Gröna tak "Ekotak" i syfte att skapa en framtidsmodell för kolbindning, dagvattenhantering och energiproduktion i våra städer. Motionär: Charlotte Wennerberg, Kungsbacka
  • Låt kommunerna bygga gång- och cykelvägar. Motionärer: Anders Eriksson, Kungsbacka och Angeline Eriksson, Laholm