Ola Johansson ställer inte upp för omval i riksdagen 2022

Efter tre mandatperioder i riksdagen meddelar Ola Johansson nu att han inte ställer upp i riksdagsvalet 2022. Ola Johansson är i dag Centerpartiets bostadspolitiske talesperson på nationell nivå och arrangerar regelbundet mycket populära bostadsfrukostar i sin hemkommun Kungsbacka.

 

Den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson har meddelat att han inte ställer upp för omval till riksdagen i valet 2022. Läs hans brev här:

"Jag ställer inte upp för omval till riksdagen 2022. Denna fjärde mandatperiod blir därmed min sista som heltidspolitiker. Det är ett beslut som vuxit fram och som bottnar i min ursprungliga plan att sammantaget sitta 12 år i Sveriges Riksdag som representant för Centerpartiet i Halland. Det är en tillräckligt lång period för att lära sig jobbet och göra avtryck i politiken. Den är tillräckligt kort för att skapa utrymme för att använda lärdomarna från politiken i arbetslivet och för att med ett rikt kontaktnät fortsättningsvis påverka samhället i en mer hållbar riktning.

Jag kommer med full kraft fullfölja den här mandatperioden i Riksdagen, som ordinarie ledamot av Civilutskottet och i Nordiska Rådet som suppleant. Inom bostadspolitiken har vi tillsammans format heltäckande förslag som ökar byggandet och skapar en fungerande bostadsmarknad, där alla ska ges möjlighet att förverkliga sina livsprojekt. Ibland har motståndet varit hårt, med en argumentation långt från sans och sanning. Det i sin tur har lett till dom dramatiska förändringar av det politiska landskapet, som vi nu har att hantera, där Centerpartiet från vår numera självständiga mittenposition har flera avgöranden i vår hand. Det är ett tungt och viktigt ansvar som kräver mod och ledarskap.

Det ska bli spännande att från Riksdagens talartribun och i media föra debatt, liksom att följa nomineringsprocessen och utseendet av min efterträdare senare i höst. Jag känner mig fullständigt trygg med det val som Centerpartiet i Halland gör och kommer att kampanja stenhårt för den/de kandidater som toppar riksdagsvalsedeln om ett år. Jag är också tacksam över det stöd jag känt från medlemmar och sympatisörer i hela Halland.

Närmast ser jag fram emot den interpellationsdebatt jag har den 2 september med Märta Stenevi om de risker för ett totalt byggstopp som följer av att Sverige inom kort har brist på cement, trä och andra byggmaterial. Jag ser också fram emot att Riksmötet öppnar den 14 september med mig och de övriga 348 ledamöterna på plats.

Särö den 19 augusti 2021

Ola Johansson"

Läs mer i media:

P4 Halland

Norra Halland

Kungsbackaposten

Hallandsposten

Hallands Nyheter