Därför blir det brist på el i Halland

Ibland blir det brist på el i Halland trots att det produceras tillräckligt med el i Sverige. Ett av problemen är att överföringskapaciteten från norra Sverige är begränsad. Vi försöker här reda ut begreppen.

Det svenska elsystemet måste vara dimensionerat för att varje sekund kunna tillgodose elbehovet i hela landet. När efterfrågan på el från elnätet är större än den el som kan tillföras nätet uppstår effektbrist. I dag finns det problemet tidvis i Halmstad då överföringskapaciteten från norra Sverige är begränsad.

WSP:s analys av elenergi- och eleffektförsörjning i Halland visar att även Falkenberg och Laholm kommer att ha effektbrist år 2030, och att även Varberg och Kungsbacka kommer att ha risk för effektbrist.

Fakta

Energi och el

Energi kan levereras i form av olika energibärare såsom värme, elektricitet, kyla och så vidare.

Elsystemet

Elsystemet är en del av energisystemet och mer specifikt är det den delen som producerar, överför och använder el. Det som är unikt med el jämfört med andra energibärare är att el inte kan lagras utan den måste användas i samma sekund som den produceras.

Effekt

Den mängd el som behövs varje sekund benämns effekt.

Utmaningar och möjligheter för elnätet i Halland

Utmaningar

  • Befolkningen i Hallands län förväntas öka till cirka 376 000 invånare år 2030.
  • Risken för effektbrist kommer att öka i södra Sverige, vilket i förlängningen skulle leda till högre elpriser i Hallands län.

Möjligheter

  • Elproduktionen från vindkraft kan potentiellt öka med 240 procent i Hallands län till år 2030.
  • År 2030 kan 15 procent av Hallands personbilsflotta utgöras av elbilar, jämfört med dagens 1,5 procent. Elbilar som laddas nattetid påverkar inte effektbristen och kommer att kunna användas för energilagring. I Kungsbacka testas till exempel sedan 2020 en laddstolpe som kan lagra energi.

Källa: WSP:s analys av elenergi- & eleffektförsörjning i Halland 2030

Total elproduktion i Hallands län uppgick år 2017 till 30,3 TWh och fördelades enligt ovan.

Källa: WSP:s analys av elenergi- & eleffektförsörjning i Halland 2030