Vindpark har positiva reveffekter

Vindparken Galatea-Galene planeras i Kattegatt utanför Hallands kust. Antalet vindkraftverk är 68-101 stycken och årsproduktionen beräknas till 6 000 GWh. Bild OX2


En av vindparkerna som planeras utanför den halländska kusten är Galatea-Galene. Bakom projektet står det svenska bolaget OX2.

De har hittat ett lämpligt område i den ekonomiska zonen i anslutning till Värö-halvön. Projektet är fortfarande i en tillståndsprocess där man gör olika undersökningar. Eftersom vindparken planeras i den ekonomiska zonen så är det regeringen som ger tillstånd.

Bubbelgardiner

- När det gäller påverkan på djur- och växtliv så är det främst under anläggningsfasen som det finns påverkan i form av ljud och sedimentspridning. För att skydda omgivningen under den här tiden kommer vi bland annat att använda bubbelgardiner, berättar projektledaren Anna Bohman vid ett besök hos Falkenbergs Rotaryklubb.

Fler krabbor och fiskar

När vindparken är på plats kommer den ha positiva reveffekter. En avhandling från Stockholms universitet visar att det finns fler krabbor och fiskar i närheten av vindkraftverk än längs bottnarna runtomkring. Filtrerande djur som blåmusslor och havstulpaner gynnas också av de konstgjorda reven.

Då vindkraftverken som planeras här kommer att vara upp till 340 meter höga så påverkas inte heller fågellivet i någon större utsträckning.

Text: Anki Enevoldsen