Christofer Bergenblock, 1:a på riksdagslistan:

- Sverige måste ta på sig ledartröjan i klimatarbetet

- Klimatet är vår tids stora ödesfråga och det är hög tid att Sverige tar på sig ledartröjan i det arbetet, säger Christofer Bergenblock som är Centerpartiets första namn på riksdagslistan. Foto: Johanna Nolsa

 

- Hållbar utveckling, levande landsbygd och jämställdhet är frågor som jag brinner för, säger Christofer Bergenblock som till vardags är kommunalråd i Varbergs kommun. Nu satsar han nu på en plats i Sveriges riksdag, men det är samma frågor som han tänker ta med sig till Stockholm.

- Klimatet är vår tids stora ödesfråga och det är hög tid att Sverige tar på sig ledartröjan i det arbetet, säger Christofer. Den svenska skogen är en av nycklarna till att klara omställningen och i Halland har vi både skogsägare och företag som driver utvecklingen framåt.

"Klimatet är vår tids stora ödesfråga"

Vindkraften har stor potential

En viktig del i att klara klimatomställningen är en ökad elektrifiering av samhället, vilket i sin tur förutsätter en kraftig utbyggnad av den svenska elproduktionen.

- Det är den havsbaserade vindkraften som har störst potential att relativt snabbt bidra med ett stort tillskott av förnybar el, förklarar Christofer, och pekar de tre stora parker som just nu planeras i Kattegatt.

Strandskyddet behöver förändras

Christofer har sin bakgrund på ett litet skogslantbruk utanför Unnaryd, vilket är en av anledningarna till hans engagemang för landsbygden. Inte minst har han sett hur de nuvarande strandsskyddsreglerna ofta lägger en våt filt över utvecklingen.

- Centerpartiet har drivit strandskyddsfrågan länge, men tyvärr mött motstånd både ifrån höger och vänster, säger Christofer, som samtidigt lovar att fortsätta kampen för ett förändrat strandskydd.

Förra årets centerkvinna

Även jämställdhet hör till de frågor som Christofer brinner för, vilket inte minst hamnade i fokus förra året då han utsågs till årets centerkvinna i Halland.

- Ingen människa ska begränsas i sin utvecklig eller sina möjligheter på grund av vilket kön man har, avslutar Christofer Bergenblock.

Faktaruta

Namn: Christofer Bergenblock

Bor: Träslövsläge, Varberg

Sysselsättning: Kommunalråd, men egentligen gymnasielärare

Bakgrund: Uppvuxen på ett skogslantbruk utanför Unnaryd

Det visste ni inte: Har bestigit Kebnekaise i snöoväder

Tre hjärtefrågor

  • Sverige behöver ta på sig ledartröjan i klimatarbetet och bygga ut den förnybara energiförsörjningen
  • Levande landsbygd med möjlighet att bo och leva var man vill
  • En jämställd utveckling för lika villkor och där mäns våld mot kvinnor stoppas

Mer om Christofer

Se filmen om Christofer

Lyssna på Christofer i podden Cnackis

Följ Christofer på Facebook

Följ Christofer på Instagram