Helene Andersson, Centerpartiets regionråd:

- Halland måste gå i täten för ekologisk hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna lyfts av Centerpartiets regionråd Helene Andersson i regionfullmäktige. Foto: Johanna Nolsa

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är i fokus när Centerpartiets regionråd Helene Andersson pratar budget på Region Hallands möte med regionfullmäktige.

- Den ekologiska hållbarheten blir allt viktigare. Här behöver vi som stor organisation, inköpare, transportorganisation, byggare, utbildare, återvinnare, matproducent, skogsproducent gå i framkant. Alla måste dra sitt strå till stacken, säger Helene Andersson.

"Presidie, ledamöter, åhörare och press

Vill börja med att yrka bifall till Regionstyrelsens förslag till budget

Och vill delge några tankar och synpunkter

Är det någon idé att göra budget? Förutsättningarna förändras hela tiden och det är svårt att förutspå utmaningar även på korta perspektivet. Det är verkligen frågor vi har varit tvungna att ställa oss under de senaste 3 åren. Pandemin, kriget i Ukraina och med detta följande ökade kostnadsstegringar, ökad inflation och med det påverkan på näringslivet i många branscher. I flera av dessa branscher har det varit tufft även under pandemin. Det är väl tur att vi inte kan sia om framtiden utan endast fatta beslut utifrån de förutsättningar vi ser just nu och planera utifrån den önskade riktning vi vill se i framtiden.

Återigen lägger vi en budget där vi går en osäker framtid till mötes. Hur länge kommer inflationen vara så hög som den är nu, vilka påfrestningar kommer det att ha på samhället? Finns det fred i Ukraina i sikte eller fortsätter kriget. Utgången där påverkar naturligtvis energipriserna. Men oberoende av vad som händer så trappar vi upp vårt arbete att utifrån ett regionalt perspektiv aggregerat till nationellt jobba med vår egen försörjning och säkerhet. Vi måste skapa robusta system inom ett antal områden för att inte vara beroende av främst utlandet.

Hållbarhetsfrågorna blir utgångspunkt i regionens budget

När det gäller den ekonomiska hållbarheten så har regionen en stabil ekonomi. När vi valde att höja skatten 2020 så var det för att börja samla i ladorna inför de stora investeringar som kommer att krävas inom den halländska sjukvården inom ett antal år. Vi behöver, tidigt under mandatperioden, ta beslut om vilken väg vi ska gå när vi utvecklar våra anläggningar.

Det är också vår stabila ekonomi som gör att vi trots den tuffa uppräkningen av pensionskostnaderna kan i denna i denna budget satsa på undersköterskornas natt-ob och fler ST-block. Det är också den goda ekonomin som gör att vi vågar budgetera ett underskott 2023 och 2024. Det finns så många osäkra faktorer som gör att det kan bli sämre läge men också att det kan bli bättre. Viker inte konjunkturen av för kraftigt så har Halland fortfarande en låg arbetslöshet och goda skatteläge hos invånarna. Där kommer vi hänvisa till synnerliga skäl.

Med tuffare ekonomiskt läge för hushåll och företag så följer också sämre mående hos både barn och vuxna. Detta måste vi vara medvetna om och möta. Fortsatt satsning på en väg in för barn och unga inom psykiatrin är viktiga prioriteringar. Men det vilar också ett ansvar på oss som arbetsgivare att möjliggöra återhämtning för hårt pressade medarbetare. Det gäller hela tiden att jobba med att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och god miljö på arbetsplatsen. Men också att vi som arbetsgivare gör plats för fler som idag står utanför arbetsmarknaden.

Även sociala utvecklingen i Halland kommer att följas av vår nya Sociala hållbarhetsberedning. Förhoppningsvis ska beredningen initiera insatser och bl.a. följa utveckling av det sociala måendet i Halland.

Den ekologiska hållbarheten blir allt viktigare. Här behöver vi som stor organisation, inköpare, transportorganisation, byggare, utbildare, återvinnare, matproducent, skogsproducent gå i framkant. Alla måste dra sitt strå till stacken.

Satsning på att ställa om fordonsflottan tar tid, särskilt i dessa tider men nu är laddinfrastruktur börjar komma på plats så kan fler fordon gå över till eldrift.

Digitaliseringen måste fortsätta utvecklas. Vi ska bygga system som är säkra, robusta, tillgängliga och enkla för invånarna och medarbetarna. Fiberutbyggnaden i Halland måste fortsätta. Vi kan inte vara nöjda innan vi når 100 procent.

Hallandstrafiken är vårt viktigaste redskap för att skapa ett mer hållbart rsande i Halland med fokus på hela resan för arbets- och studieresor.

Vårt klart största CO2-utsläpp kommer från biltrafiken. Det gäller att med få över både gods och personer till järnväg, satsning på mer gods i hamnar, satsningar för att möjliggöra mer godstrafik och ökad persontrafik.

Till sist

Alliansen har valt att styra i minoritet. Det är också en utmaning och ett nytt läge för ingående partier men även Region Halland. Utifrån Centerpartiets perspektiv är det med ödmjukhet och lyhördhet som vi är beredda att ingå i styret. Vi har så många utmaningar framför oss så vi måste fortsätta hitta breda lösningar för Hallands bästa.

Som jag sa inledningsvis bifall till Regionstyrelsens förslag."