Släpp fram halländsk vindkraft nu istället för ny kärnkraft om tio år

- Regeringen måste fatta beslut om att låta Halland bygga ut den havsbaserade vindkraften i nutid istället för att hänvisa till ny kärnkraft i en obestämd framtid, säger Christofer Bergenblock (C), apropå regeringens senaste utspel om ny kärnkraft.

Under onsdagen (11/1) presenterade regeringen ett förslag om att ta bort den nuvarande gränsen för antalet kärnkraftsreaktorer i landet samt var dessa får vara placerade. Detta tror man tillsammans med statliga subventioner i form av enorma kreditgarantier skulle kunna leda till etablering av ny kärnkraft om tio till femton år.

- Problemet med regeringens energipolitik är att den saknar ett brett stöd i riksdagen och inte löser energiproblemen som vi står med här och nu, säger Christofer Bergenblock. Därför vill vi dels att man tar vara på de möjligheter som finns att bygga ut energisystemet de närmaste åren, dels att regeringen kallar till nya energipolitiska överläggningar för att skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning.

Vindkraften motarbetas

I Halland finns det tre storskaliga projekt med havsbaserad vindkraft som sammanlagt skulle kunna producera över 14 TWH elenergi inom de närmsta åren. Två av dessa projekt ligger nu på regeringens bord för beslut tillsammans med ett stort antal andra projekt runt om i hela Sverige.

- Tyvärr motarbetar regeringen den havsbaserade vindkraften genom att dels påföra projekten nya kostnader för anslutningsavgifter, dels fördröja behandlingen av ansökningarna, säger Christofer Bergenblock. Halland har stora möjligheter att bidra ytterligare till den nationella elförsörjningen om regeringen förmår ta vara på de möjligheter som finns.

Långsiktighet kräver breda överenskommelser

Regeringens energipolitik har även kritiserats av näringslivet eftersom den saknar brett stöd i riksdagen. Det innebär att energipolitiken riskerar att bytas ut när mandatperioden är över och regeringen byts ut. Svenska hushåll och företag förtjänar långsiktiga villkor och ska energibolagen våga investera i ny energi måste de ha långsiktiga spelregler. Därför är det olyckligt att bedriva energipolitik i fyraårscykler.

- Regeringen måste våga ta långsiktigt ansvar i energifrågan och det krävs breda partipolitiska överläggningar för att nå en ny energiöverenskommelse över blockgränserna som även håller över tid, avslutar Christofer Bergenblock.