Så engagerar vi medlemmarna i kommunpolitiken

- Vi behöver tänka nytt för att ta tillvara engagemanget bland både nya och gamla medlemmar. Därför ska vi klustra nämnderna i grupper och jobba med mentorer och bollplank, säger Lena Språng som är gruppledare för Centerpartiets fullmäktigegrupp i Varberg. Foto: Josefine Bergqvist

Hej Lena Språng! Hur är status för Centerpartiet i Varberg?

- Vi står inför en ny situation där vi går fram som ett självständigt parti i opposition. Förändringen innebär att vi har få platser att fördela bland våra förtroendevalda; endast en ordinarie ledamot i nio nämnder, plus revisions- och stiftelseuppdrag.

Hur tänker ni arbeta för att ta vara på människors engagemang efter valrörelsen?

- Vi behöver tänka nytt för att ta tillvara engagemanget bland både nya och gamla medlemmar. Därför har vi beslutat att klustra nämnderna i grupper om två-tre nämnder. Till varje kluster knyts en referensgrupp som stöttar ledamöterna. Referensgrupperna består av erfarna medlemmar som fungerar som mentorer och bollplank.

- Vi kommer också att starta en arbetsgrupp som fördjupar sig i framtagandet av den nya översiktsplanen för Varbergs kommun. En annan arbetsgrupp kommer att fokusera på energiproduktion, till exempel hur vi ska tänka kring markanvändningen för energiproduktion i framtiden, och att vi är uppdaterade kring olika energialternativ. Det finns också tankar på att tillsätta fler arbetsgrupper framöver, med fokus på andra aktuella områden. Nu behöver vi samla alla krafter vi har och hålla engagemanget uppe under mandatperioden!

Varför är det så viktigt?

- Vi behöver många fler än de som nu har uppdrag, som håller sig uppdaterade om den aktuella politiken. När vi nu enbart kommer att ha fritidspolitiker behöver vi också hjälpas åt att driva oppositionspolitik, något som många av oss inte har erfarenhet av.

Vad är målet med arbetet?

- Vi har siktet på att ha ett fortsatt starkt lag inför 2026 och vill ta till vara denna mandatperiod för politikutveckling.

Har ni andra nya grepp att tipsa om?

- Vi kommer att mer strukturerat dokumentera framgångsrik påverkan, motioner och synlighet i media. Har vi tydligt klart för oss vad vi egentligen åstadkommit under mandatperioden, blir det enklare att kommunicera detta i nästa valkampanj. Inför årsstämman i februari finns ett förslag till kommunikationsplan, som tydliggör hur vi vill uppfattas och vår synlighet i olika forum. Här är det viktigt att ha en gemensam linje och en enig röst. Genom att det praktiska arbetet med kommunikation fördelas mellan olika medlemmar sprider vi också engagemanget.