Christian Lidén och Fredrik Hansson invalda i SKR

Centerpolitikerna Christian Lidén, Halmstad och Fredrik Hansson, Kungsbacka har den här veckan invalts i SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Valet gjordes när 451 ombud från landets kommuner och regioner valde ny styrelse.

Christian Lidén, ordförande för Hallands Sjukhus, är nyvald ledamot i SKR:s Sjukvårdsdelegation som hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård och tandvårdsfrågor. Delegationen har 13 ledamöter och sju ersättare från hela landet.

- Att få vara med och bidra till hälso-sjukvårdens utveckling även på nationell nivå genom platsen i Sjukvårdsdelegationen känns hedrande säger Christian Lidén (C).

Några områden där SKR gjort satsningar de senaste åren är på kvinnors hälsa och förlossningsvård, kortare väntetider för cancervård, förbättrad antibiotikaanvändning och insatser för psykisk hälsa.

- Den största utmaningen de kommande åren är kompetensförsörjningen. Här kommer SKR att ha en viktig roll att fylla för att finna lösningar som fungerar både kommunalt och regionalt. Nationella lösningar ska stödja så vi får en högkvalitativ sjukvård i Sverige, säger Christian Lidén.

Fredrik Hansson, kommunalråd i Kungsbacka, är invald i SKR:s Beredning för Samhällsbyggnad som hanterar klimat och energi, planering och byggande, miljö och hälsa, bostadsförsörjning, kommunalteknik, trygghet och säkerhet, fastigheter och lokalförsörjning. Beredningen har sju ledamöter och sex ersättare från hela landet.

- Jag är glad att få förmånen att fortsätta i Beredningen för Samhällsbyggnad, men nu som ordinarie ledamot. I uppdraget har jag med mig viktiga erfarenheter från bostadsbyggande och stadsutveckling i Kungsbacka, och jag bevakar ständigt vilken påverkan olika lagförslag som beredningen behandlar kan komma att få för kommuner och regioner, säger Fredrik Hansson (C).