Landsbygden behöver ett nytt strandskydd

- Svensk landsbygd behöver ett nytt strandskydd, säger riksdagsledamot Christofer Bergenblock.

 

- 18 efterlängtade bostäder i Tvååker kommer sannolikt inte kunna byggas på många, många år, säger riksdagsledamot Christofer Bergenblock efter en debatt i Riksdagen om problemen med dagens strandskyddslagstiftning där minsta lilla bäck har strandskydd och därmed inte möjliggör byggnation inom 100 meter från stranden.

En interpellationsdebatt med klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) gav tyvärr inget hopp om en ny strandskyddsreform i närtid.

Tvååker påverkas

- De 18 efterlängtade bostäderna i Tvååker kommer sannolikt inte kunna byggas på många, många år. Statsrådet hänvisade i sitt svar till den pågående utredningen om undantag från strandskyddet för de areella näringarna, men denna utredning handlar om väldigt begränsade och specifika verksamheter. Den behandlar inte möjligheten till bostäder och inte heller till annan näringsverksamhet. Däremot är den förstås bra att gömma sig bakom, säger Christofer Bergenblock.

Det nuvarande strandskyddet påverkar möjligheten till utveckling i närheten av vattendrag och vattensamlingar över hela Halland.

Ny motion i höst

- Genom ett uppluckrat och differentierat strandskydd skulle det gå att bygga både bostäder och näringsverksamheter i strandnära lägen. Eftersom statsrådets svar inte gav hopp om att regeringen kommer ta initiativ till en ny strandskyddsutredning kommer jag under den allmänna motionstiden i höst att återkomma med ytterligare en motion i frågan. Svensk landsbygd behöver ett nytt strandskydd, säger Christofer Bergenblock.

Hela interpellationsdebatten går att se på riksdagens hemsida där även själva interpellationen finns att tillgå:

Klicka här för att se videon!