Blivande sjuksköterskor ger Halland toppbetyg

Praktiktiden i vården, eller som den också kallas - verksamhetsförlagd utbildning - för sjuksköterskestuderande vid Region Hallands vårdenheter rankas som tredje bäst i landet. Så ser resultatet ut när studenterna själva sätter betyg, enligt en rapport från Vårdförbundet Student.

Praktiktiden i vården, eller som den också kallas - verksamhetsförlagd utbildning - för sjuksköterskestuderande vid Region Hallands vårdenheter rankas som tredje bäst i landet. Så ser resultatet ut när studenterna själva sätter betyg, enligt en rapport från Vårdförbundet Student.

När studenter på Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad ska översätta sina teoretiska kunskaper i praktiken finns möjligheten att göra det inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i vården i Halland. Under den delen av utbildningstiden får studenterna handledning av utbildare vid till exempel Ambulanssjukvården, Närsjukvården, Psykiatrin Halland och Hallands Sjukhus för att lära känna hur vården fungerar och hur det är att möta patienter i vardagen.

Årlig enkät

Och för att handledare, lärosäten, arbetsgivare och beslutsfattare ska kunna anpassa VFU så att studenterna får så mycket som möjligt ut av erfarenheten ”på golvet”, sammanställs årligen en enkät av Vårdförbundet Student som speglar studenternas upplevelse och betyg av utbildningstiden.

I VFU-rapport 2023 så placerar studenterna i Halland utbildnings- och praktiktiden på tredje plats i landet efter Högskolan Kristianstad och Röda Korsets Högskola.

En av de bidragande orsakerna till det höga betyget kan vara att studenterna är garanterade klinisk praktik i vården i samma region som de utbildar sig, vilket är reglerat genom avtal mellan Region Halland och Högskolan Halmstad.

-Att studenterna ser VFU-tiden som givande och lärorik och ger den så högt betyg är glädjande. Det är en viktig rekryteringsväg och förhoppningsvis väljer de färdiga sjuksköterskorna att börja jobba inom Region Halland där de haft en fin upplevelse säger Peter Lundin (C), vice ordförande i Region Hallands närsjukvårdsnämnd.

Region Halland utökar VFU

Region Halland och Högskolan Halmstad påbörjar under hösten ett gemensamt förändringsarbete med att anpassa grundutbildningen för sjuksköterskor och utöka studenternas VFU, till följd av nya yrkeskvalifikationsdirektiv från EU och ändringar från januari 2023 i Högskoleförordningen. Möjligheten att vara ute i vården ökar med flera veckor och tiden studenterna kommer att befinna sig i de olika vårdverksamheterna ändras också.

Målet med förändringen är att grundutbildningen för sjuksköterskor ska få en ny programstruktur med utökad VFU. Vid Högskolan i Halmstad gäller den nya strukturen för sjuksköterskeutbildningen från och med höstterminen 2024. Nuvarande programstruktur fasas ut fram till vårterminen 2027.

Det nyligen påbörjade förändringsarbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter i Halland genomförs i samarbete mellan Forskning och utveckling (FoU), Region Hallands vårdförvaltningar och Högskolan Halmstad.