Hallands sjukhus satsar för att stärka slutenvården

– Vi behöver fler fast anställda sjuksköterskor som delar på vårdarbetet dygnet runt, årets alla dagar. Därför ser vi positivt på åtgärder som vi hoppas kan bidra både till att behålla och nyanställa sjuksköterskor på våra vårdavdelningar, för att bygga trygghet, erfarenhet och stabilitet, säger Christian Lidén. Foto: Johanna Nolsa

 

Hallands sjukhus inför ett tillfälligt bonussystem för sjuksköterskor som arbetar på akutsjukhusens vårdavdelningar i Varberg och Halmstad. Detta för att bromsa personalomsättningen och bygga erfarna arbetslag som gagnar både patienter och medarbetare.

– Generellt har det funnits ett stort stöd och förståelse för att minska hyrbemanning, men nu ser vi också behovet av kortsiktiga åtgärder för att stabilisera bemanningsläget, säger Christian Lidén (C), ordförande i Driftnämnden Hallands sjukhus.

Hallands sjukhus har i höst minskat användandet av hyrsjuksköterskor, i linje med beslut som fattades innan sommaren. Samtidigt är situationen mycket ansträngd på de flesta av sjukhusets vårdavdelningar. Den största utmaningen finns just nu på vårdavdelningar med högt akut inflöde och hög beläggning. Det är också här personalomsättningen under lång tid varit för hög.

Långsiktigt arbete

– Vi behöver fler fast anställda sjuksköterskor som delar på vårdarbetet dygnet runt, årets alla dagar. Därför ser vi positivt på åtgärder som vi hoppas kan bidra både till att behålla och nyanställa sjuksköterskor på våra vårdavdelningar, för att bygga trygghet, erfarenhet och stabilitet, framhåller Christian Lidén.

En robust bemanning med egna medarbetare är en förutsättning för att utveckla nya arbetssätt och arbeta långsiktigt. Syftet med åtgärderna är att bidra till att sjukhuset kan fortsätta att jobba för en uthålligt hög kvalitet och bra arbetsmiljö.

Bonussystem för sjuksköterskor

För att kunna bygga trygga, erfarna arbetslag som kan möta patienternas behov idag, men även bidra till att utveckla verksamheten framåt, kommer sjukhuset besluta om åtgärder.

En åtgärd är ett ”bonussystem” för sjuksköterskor som arbetar en stor del av sin tjänst på vårdavdelningar på akutsjukhusen. Bonusperioden sträcker sig fram till september 2025. Satsningen omfattar redan anställda sjuksköterskor på avdelningarna som ingår. Den omfattar även sjuksköterskor som idag inte är anställda på Hallands sjukhus, men som tar nyanställning på dessa vårdavdelningar. De som uppfyller villkoren kan få 40 000 kronor under perioden, uppdelat på tre omgångar. Utslaget per månad motsvarar det 2 000–3 000 kronor utöver ordinarie månadslön och OB-tillägg.

Därutöver införs ett tillägg för undersköterskor, sjuksköterskor och medicinska sekreterare som väljer att jobba extra många helgpass i sitt ordinarie grundschema (1 500 kronor per extrapass).

Kostnaden för bonussystemet beräknas till ungefär 30 miljoner kronor, men den ekonomiska effekten beror på vilken stabiliserande effekt åtgärderna får.

Flera anledningar till tuff situation

Hallands vårdplatser för somatisk sjukhusvård är något färre än rikssnittet, samtidigt som Hallands vårdkvalitet har nationell topposition. Fler vårdplatser ger alltså inte per automatik en bättre vård, utan det handlar mycket om hur man lyckas använda de vårdplatser som finns. Här finns utmaningar.

Halland har det senaste året också haft landets högsta andel utskrivningsklara patienter som ligger på en sjukhusplats i väntan på kommunal vård och omsorg. Under 2023 har ett ökande antal sjukhusplatser använts för patienter som varit utskrivningsklara mer än ett dygn.

Bakgrund: Driftnämnden Hallands sjukhus gav i maj sjukhuset i uppdrag att minska användningen av hyrsjuksköterskor. Anledningen var bland annat att sjukhusets kostnader för inhyrd personal under 2023 ökat med mer än 50 procent jämfört med 2022.

En stor andel inhyrda medarbetare innebär negativa konsekvenser för utvecklingskraft, arbetsmiljö, sammanhållning, för sjukhusets förmåga att utbilda och handleda nästa generations vårdmedarbetare, och för ansvarsfull användning av skattebetalarnas pengar.

På Hallands sjukhus används sedan den 18 september hyrsjuksköterskor enbart för arbete natt och helg.