Laholm är bäst på miljöarbete i Halland

När Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometern publicerar sin kommunranking 2023 placerar sig Laholm som Hallands bästa miljökommun.

- Vi har länge jobbat med miljöfrågorna i Laholm och det är genom enträget jobb det blir resultat. Utan Centerpartiet hade vi inte haft denna positiva miljöutveckling, säger Ove Bengtsson(C), kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun.

Här presenteras några intressanta områden i miljörankingen och jämfört kommunerna i Halland.

De halländska kommunernas placering i rankingen

 1. 85 Laholm
 2. 86 Falkenberg
 3. 87 Halmstad
 4. 96 Kungsbacka
 5. 102 Varberg
 6. 267 Hylte

Siffran framför kommunnamnet är placering jämfört med landets 290 kommuner.

Några plusresultat i undersökningen

 • Kungsbacka har en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar.
 • Laholm ställer krav på räddningstjänstens hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
 • Laholm och Kungsbacka har minskat sin förbränning av plast.
 • Kungsbackas och Laholms kommunala verksamheter köper in 100 procent förnybar miljömärkt energi för el och värme.
 • Laholm, Kungsbacka, Falkenberg och Varberg har implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten.
 • Kungsbacka och Halmstad har ett systematiskt arbete för att stötta och hjälpa invånare och företag i kommunen att minska dess energianvändning.
 • Falkenberg, Kungsbacka och Halmstad har en politiskt antagen kemikalieplan för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten.

Mest cykelväg per invånare i Laholm

Tabell antal meter cykelväg per invånare

Laholm har 3,7 meter cykelväg per invånare, medan Kungsbacka bara har 2,4 meter cykelväg per invånare.

 

Laholmarna är bäst på att sortera och samla in sitt matavfall

Insamling av matavfall kg per invånare

Laholmarna är bäst i Halland på att samla in matavfall. Utvecklingen går åt rätt håll i alla kommuner utom Kungsbacka och Halmstad där insamlingen av matavfall per invånare minskar.