Halländska vårdcentraler är åter i topp i ny patientenkät

Halland har fortsatt mycket goda resultat i den senaste nationella patientenkäten (NPE) för primärvård som nyligen presenterades av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Halland ligger bättre än riket inom samtliga sju dimensioner som mäts.

- Vi ska vara stolta över att vi återigen ligger i toppen av regioner i Sverige. Stort tack till all personal som bidrar till att alla vi som bor i Halland får en god närsjukvård, säger Peter Lundin (C), vice ordförande i Region Hallands närsjukvårdsnämnd.

Inom en dimension, kontinuitet och koordinering, placerar sig Halland bäst i riket. I de övriga sex dimensionerna, helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, information och kunskap samt tillgänglighet placerar sig Halland på plats två i en nationell jämförelse. Tillsammans med Jämtland, Kalmar och Gotland ligger Hallands vårdcentraler i topp. 71 procent av befolkningen i Halland uppger att de har ett stort förtroende för sin vårdcentral, vilket är 10 procentenheter högre än riket. Det finns en viss könsskillnad, både i Halland och i riket, där männen upplever sig något mer nöjda inom samtliga dimensioner än vad kvinnor upplever sitt besök inom primärvården.


Bäst i landet på kontinuitet

Vårdcentralerna i Halland är bäst i landet på kontinuitet och koordinering, näst bäst i landet när det gäller helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, information och kunskap samt respekt och bemötande. Vårdcentralerna i Halland är dessutom tredje bäst i landet på tillgänglighet.


Vårdcentraler i topp

Bästa vårdcentralen i Halland när det gäller helhetsintrycket är Nya Säröledens Familjeläkare i Kungsbacka, tätt följt av Vårdcentralen Vessigebro i Falkenberg, Viktoriakliniken i Halmstad, Fridlef Vårdcentral i Kungsbacka och Närvård Knäred i Laholm.


– Det är glädjande att patienterna har en god upplevelse av primärvården i Halland och är nöjda med det bemötande de får på sin vårdcentral. Ett långt och stabilt borgerligt styre där Centerpartiet har haft och har ett stort inflytande har bidragit till resultatet, säger Peter Lundin.


Fler frågor om hälsa

Primärvården har en viktig förebyggande funktion och i patientenkäten finns även fyra frågor om vårdcentralernas hälsofrämjande arbete avseende alkohol-, mat-, motions- och tobaksvanor. Fler patienter i riket än tidigare upplever att läkarna pratar om kosthållning, riskbruk och vikten av fysisk rörelse, även om mätningen uppvisar stora skillnader mellan vårdcentralerna i Halland i vilken grad det ställs frågor om levnadsvanor.


Fakta

Nationell patientenkät Primärvård Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Utvärdering av primärvården sker vartannat år. Resultatet omfattar drygt 1 200 vårdcentraler i landet och har besvarats av totalt 164 000 patienter som besökt en hälsocentral eller vårdcentral under september månad 2023.


Läs mer:

Nationella patientenkäten