Så funkar EU

De politiska partierna samarbetar på ett helt annat sätt i EU än i Sverige. Centerpartiet och Liberalerna samarbetar till exempel i Renew Europe.

 

EU kan kännas långt borta, men finns i ditt kylskåp, på snabbmatsrestaurangen, i eluttaget och på jobbet. EU påverkar oss alla varje dag.

Den 22 maj - 9 juni är det EU-val. Valdeltagandet är generellt lågt i hela Europa. Den här tidningen handlar om EU, om hur vi alla påverkas, om varför det är viktigt att ta vara på sin demokratiska rättighet och rösta i EU-valet.

EU i Halland

Unik modell i Halland

Visste du att Halland har en unik modell för medfinansieringen av EU-projekt? Modellen gör att det går snabbare att finansiera EU-projekt i Halland än i andra svenska regioner.

727 miljoner till Halland

Totalt har EU tillsammans med halländsk finansiering bidragit till cirka 727 miljoner kronor till regional utveckling i Halland. Pengarna har gått till bland annat vägar, lokal utveckling, jordbruk, fiske och företagsutveckling. En del av projekten redovisades i förra numret av Hallandsbygden.

Så fungerar EU

EU är ett samarbete mellan 27 länder. EU:s historia börjar på 1950-talet och Sverige blev medlem 1995. EU har sju institutioner med olika uppgifter, till exempel att stifta lagar och bestämma budgeten.

EU:s sju institutioner:

 • EU-kommissionen med en från varje medlemsstat föreslår nya lagar.
 • Ministerrådet består av ministrar från EU-ländernas regeringar och beslutar om nya lagar. Vilken minister som är med beror på vilken fråga som ska debatteras och beslutas om.
 • Europaparlamentet består av de ledamöter som medborgarna röstar fram i EU-valet. 21 av EU-parlamentets 705 ledamöter är från Sverige. De företräder folkets intressen och beslutar om nya lagar och EU:s budget samt kontrollerar och godkänner EU-kommissionen.
 • Europeiska rådet kallas också för toppmöte och hålls ungefär fyra gånger per år. Här sitter EU-ländernas stats- och regeringschefer. Sverige representeras i dagsläget av statsminister Ulf Kristensson (M). Det är han som har det övergripande ansvaret för utvecklingen och samordningen av Sveriges EU-politik.
 • EU-domstolens uppgift är att tolka EU-rätten och se till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder och institutioner. Domstolen kan ogiltigförklara lagar som strider mot fördragen eller mot grundläggande rättigheter. I domstolen sitter en domare från varje medlemsstat. 
 • Europeiska centralbanken har koll på euro och ska se till att inflationen i EU hålls på en låg och stabil nivå.
 • Europeiska revisionsrätten håller koll på EU:s inkomster och utgifter. De kan granska alla organisationer, myndigheter och personer som tar emot eller hanterar EU-pengar. Avsiktliga felaktigheter rapporteras till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) och till den Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo).

EU:s fyra prioriteringar 2019-2024

 • Skydda medborgarna och friheterna
 • Utveckla en stark och kraftfull ekonomisk bas
 • Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt EU
 • Främja EU:s intressen och värden i ett globalt sammanhang

Var källkritisk

Hur kan du veta att informationen kommer från en officiell EU-webbplats? Det ser du genom att alla officiella EU-webbplatser finns på domänen eruopa.eu

Så kan du påverka EU

Det finns flera sätt att påverka lagstiftningen inom EU. Du kan till exempel:

 • Rösta i val till Europaparlamentet och i det svenska riksdagsvalet.
 • Engagera dig i ett politiskt parti.
 • Delta i EU-kommissionens samråd och möten.
 • Starta ett medborgarinitiativ, vilket kräver minst sju personer från sju olika medlemsländer. När initiativet registrerats behöver minst en miljon namnunderskrifter ha samlats in.
 • Kontakta riksdagsledamöter och EU-parlamentariker.

För att kunna påverka är det viktigt att ha koll på lagstiftningens olika steg, för det är när en ny lag växer fram som lagen är möjlig att påverka.