Forskning och utveckling

Bild

Samverkan är en av Hallands styrkor, men det är också det som är vår stora utmaning. Entreprenörskapande sker i samverkan mellan entreprenörer, människor som bor och verkar i området, samt olika organisationer där kompetenser och erfarenheter knyts ihop. På så sätt skapas innovation och utveckling - vilket vi tror leder till tillväxt.

Genom samverkan mellan olika aktörer har Halland stora möjligheter att utveckla arbetet kring bland annat energi, klimat, gröna näringar och hållbar landsbygdsutveckling.

Centerpartiet Hallands förslag för forskning och utveckling:

  • Bilda ett mobilt halländskt innovationscentrum för landsbygden, som kompletterar kommunernas näringslivsverksamhet och fungerar som ett informations- och kunskapsnav kring landsbygdsutveckling.
  • För dialog med Stora Enso och Södra Skogsägarna om möjligheten att koppla befintliga resurser och kompetens till bildande av ett halländskt innovationscentrum för utveckling av skog och skogsråvara i syfte att stötta den utveckling som sker inom branschen.
  • Utreda möjligheterna att i samverkan mellan Vattenfall, Högskolan i Halmstad och andra högskolor/universitet utveckla ett forskningscentrum för förnybar energi på Ringhals.
  • Initiera en grön science park för nytänkande, kunskapsutbyte och nya affärsidéer inom de gröna näringarna på Munkagårdsgymnasiet, där forskningssamarbete mellan gymnasiet, Högskolan i Halmstad och andra forskningsmiljöer utvecklas.
  • Utveckla forskningssamarbete mellan Högskolan i Halmstad och Energikontoret i syfte att öka användningen av förnybar energi, effektivare energianvändning och energismart framtid.
  • Uppmuntra ökade tvärdisciplinära forskningsområden med fokus på landsbygdsutveckling, som är oberoende av kompetensmässiga eller geografiska gränser.

Här kan du hämta hela programmet för en arbetsmarknad i förändring! , 2 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.