Energiproduktion

Bild

Halland har potentialen att bli helt självförsörjande på förnybar energi. Halland har också möjligheten att i stor omfattning producera olika typer av förnybara transportbränslen och anpassa sin infrastruktur för att minska transportutsläppen. Centerpartiet i Halland vill att detta arbete påbörjas omgående för att vidare kunna uppnå målet om Sveriges grönaste tillväxtregion.

Centerpartiets förslag:

  • Att det skall upplevas som positivt att äga energiproduktion.
  • Skapa ett forskningsprojekt kring effektivisering av småskalig vattenkraft
  • Införa ett regionalt investeringsstöd för privatpersoner avseende solcellsanläggningar på privatbostäder.
  • Skapa flera regionala försöksanläggningar för biogas i samarbete med lantbrukare i länet. Uppdraget skall inte bara vara produktionsutveckling, utan även distributionsutveckling.
  • Region Halland skall utreda möjligheten och effekterna av en eller flera havsbasserad vindkraftspark

Läs mer om Forskning och utvecklingspotential här!

Hämta hela programmet för energi och bränsle här! , 893.5 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.