Vården i Halland ska vara nära

Bild

Vården ska vara nära. Oavsett var du bor i Halland. En utvecklad vård är en förutsättning för att Halland ska utvecklas till en än grönare tillväxtregion.

Alla har olika behov och önskemål om hur vi bäst får stöd när vi behöver det. En del vill kontakta sjukvården digitalt medan andra vill besöka en fysisk vårdcentral. För att kunna erbjuda vård på fler platser än i dag vill vi att Region Halland ska satsa på en mobil mottagning, ett fordon inrett som en vårdcentral.

Med digital teknik, mobila lösningar och nya typer av hjälpmedel kan mer sjukvård ges redan i eller närmare hemmet. Det kan vara smärtstillande pumpar, EKG-övervakning eller diabetessensorer. Du kan på så sätt själv ta ansvar och känna trygghet med din sjukdom.

När du behöver besöka akutmottagningen så ska det finnas möjlighet att även få råd och stöd via en digital akutmottagning. Då minskar kön på den fasta akutmottagningen samtidigt som fler får hjälp snabbare.

Centerpartiets prioriterade förslag för en nära vård:

 • Driftsätt en Digital akut så att hallänningarna slipper köa på akutmottagningarna.
 • Vården skall vara sammanhållen, trygg och upplevas sömlös för individen.
 • Landsbygdens tillgång till vård säkras med mobila mottagningar.
 • Halland skall vara bättre än genomsnittet i Sverige vad gäller alla
  nationella kvalitetsmått i vården.
 • Ansvaret för samordning av olika vårdinsatser aldrig skall falla på
  patienten utan hanteras av en personlig vårdkoordinator.
 • Individen skall stödjas för att kunna leva hälsosamt och bedriva olika
  former av egenvård.
 • Region Halland kommer i gång med en digital akut och att den utformas
  så att den underlättar för patienter och personal.
 • Statusen för alla vårdyrken höjs så att det blir lättare att attrahera och
  bibehålla kompetens.
 • En samlad nationell journal, ett e-hälsokonto, införs.
 • Region Halland kommer i gång med de beslutade hälsosamtalen för 40-
  åringar.
 • Ett äldrehälsovårdsprogram ska erbjudas alla medborgare efter avslutat
  arbetsliv. Det ska baseras på vetenskap och vara inriktat på att dels fånga
  upp äldre med psykisk ohälsa, dels erbjuda förebyggande rådgivning kring
  bland annat kost, motion, fallskadeprevention med mera.
 • Satsningar på förebyggande hälsa, rehabilitering och habilitering ökas.
 • Hjärtstartare görs tillgängliga på offentliga platser och att fler hallänningar
  genomgår hjärt-lungräddningsutbildning.
 • Civilsamhället ges ökade chanser att delta i upphandling av olika rehab
  och vårdtjänster.
 • Halland förblir en fristående region med ansvar för hälso- och sjukvård.

Hämta hela programmet för nära vård här! , 501.7 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.