En väg in - för snabb hjälp på rätt vårdnivå

Bild

Barn och unga som lider av psykisk ohälsa ska inte behöva vänta. Centerpartiet har därför drivit på för att Region Halland har infört "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa.

Det finns problem idag med att det blir ett glapp mellan Barnavårdscentral, Ungdomsmottagning, Närsjukvård vilka alla tillhör regionen och Elevhälsovård och Socialtjänst som drivs av kommunen. Centerpartiet ser vinster med en samordnad barn- och ungdomshälsa från graviditet till 25 år.

Genom en gemensam väg in kartläggs och lotsas den unge och familjen till rätt stöd på rätt vårdnivå. Rådgivning, samtal och konsultationer skulle kunna ges på enheten som ansvarar för att den som sökt stöd ska få rätt stöd innan kontakten avslutas. En väg in – många vägar ut. Rådgivarna ska ha god kännedom om både regionens och kommunens stöd och verksamheter för att kunna lotsa den unge och familjen till rätt instans.

Centerpartiets förslag:

  • Fortsätt utveckla En väg in-samordning i alla Hallands kommuner tillsammans med Region Halland. Samlokalisering, gemensamma besök och bedömningar är grunden för att snabbt få hjälp på rätt vårdnivå.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.