Familjecentrerat arbetssätt

Bild

Tidig upptäckt av ohälsa hos barn och deras familjer ökar förutsättningarna för god hälsa genom livet. Centerpartiet Halland föreslår därför att kommuner och regionen i samverkan startar ett familjecentrerat arbetssätt i Halland.

En nära samverkan och samlokalisering mellan kommunens socialtjänst och regionens Barnhälsovård kring barnet och familjen främjar tidig upptäckt av ohälsa och ger förutsättningar för hälsa.

Ett område att uppmärksamma och utveckla arbetsmetoder kring är förlossningsdepression och depression hos partnern som påverkar det lilla barnets möjlighet till en trygg och stabil anknytning. Med tidiga insatser för familjen ges familjen bättre förutsättningar.

Centerpartiet verkar för att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för att skapa förutsättningar för en mer jämlik förlossningsvård. En del av de nya nationella riktlinjerna ska handla om hur förlossningsvården ska kunna organiseras för att skapa en sammanhållen vårdkedja mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård. Denna samordning skulle kunna medverka till tidig upptäckt av ohälsa hos de blivande föräldrarna.

Centerpartiet Hallands förslag:

  • Utveckla ett familjecentrerat arbetssätt genom samverkan mellan socialtjänst och barnhälsovård.
  • Där förutsättningar finns bör även samlokalisering utvecklas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.