Friskvårdsteam för barn

Bild

Cirka 4 procent av barn och ungdomar har fetma, vilket i många fall påverkar deras livskvalité och leder till ofrivillig ensamhet. Detta är ett stort problem. Centerpartiet i Halland har därför varit pådrivande för att införa friskvårdsteam för barn med fetma och/eller psykisk ohälsa.

Barn med fetma vittnar i många fall om en tydlig påverkan på livskvalitén. Fetma är en kroniskt och komplex sjukdom med stor risk för allvarliga följdsjukdomar, till exempel typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, leverförfettning, infertilitet och olika former av cancer. Det viktstigma som finns i samhället medför också att barnen många gånger lever i ofrivillig ensamhet och utsätts för mobbning vilket leder till en högre risk att inte fullfölja sin skolgång.

Kungsbacka visar vägen

I Sverige har cirka 4 procent av barn och ungdomar fetma och i Halland följs cirka 800 barn av Regionens olika viktteam. Samtidigt visar tio års lyckosamt arbete med Friskvårdsgruppen i Kungsbacka att det går att vända trenden. Friskvårdsgruppen handlar om att röra på sig på ett roligt sätt och samtidigt få nya vänner. Exempel på aktiviteter som ingår är simning, ridning, gymträning, matlagning samt lägerverksamhet. De aktörer som samarbetar kring barnen är barnläkare, dietister, hälsopedagoger, ungdomskonsulenter, skolsköterskor, skolkuratorer, idrottslärare, familjestödsteam, idrottsföreningar och företag. Samverkan sker på bred front med barnet i fokus. Stor vikt läggs vid att barnen ska klara skolan och få en högre självuppskattad livskvalité.

Hela Halland

Vi vill poängtera att tidiga insatser är viktigt. Ju tidigare man börjar desto större är chansen att lyckas. Därför är vi glada över att Region Halland har beslutat att satsa på åtgärder mot barnfetma i hela Halland.

Samma koncept och upplägg har visat sig vara välfungerande för barn med psykisk ohälsa och Aktivitetsteam för dem bör utvecklas i alla halländska kommuner.

Centerpartiet Hallands förslag:

  • Fortsätt utveckla Friskvårdsteam för barn med fetma i alla Hallands kommuner och utveckla Aktivitetsteam för barn med psykisk ohälsa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.